Category Archives: முஸ்லீம்

இணையத்தில் இஸ்லாம் பற்றிய எனது முதல் மடல்

இணையத்தில் இஸ்லாம் பற்றிய எனது முதல் மடல்

http://groups.yahoo.com/group/Maraththadi/message/19355

> தொடர்ந்து இஸ்லாம் வாளால் பரப்பப்பட்டதாக முன்பும், இப்போதும் சில வரலாற்று ஆசிரியர்கள் குறுகிய
மனப்பான்மையோடு எழுதி வைத்த வரலாறுகள், திட்டமிடப்பட்ட ஒரு சூழ்ச்சியின் விளைவே. இஸ்லாம் மத சகி
ப்புத் தன்மையை வலியுறுத்தும் மார்க்கம் என்பதற்கு, முதல் இஸ்லாமியக் குடியரசு நிறுவப்பட்டதும், மதினாவில்
நபிகள் நாயகம் (ஸல்) வெளியிட்ட அறிக்கை ஒன்று மட்டுமே போதுமானது. "நமது குடியரசில் தம்மை
இணைத்துக்கொள்ளும் யூதர்களும் பாதுகாக்கப் படுவார்கள். அவர்கள் இங்குள்ள முஸ்லிம்களோடு சம உரிமை
பெற்றவர்களாவார்கள். அவர்கள் தங்கள் மார்க்கத்தை சுதந்திரமாக பின்பற்றிக்கொள்ளலாம். எல்லாக் கோத்தி
ரங்களையும் சேர்ந்த அனைத்து மதினா வாழ் யூதர்களும் முஸ்லிம்களோடு சேர்ந்து உருவாக்குகின்ற ஒரு நாடாக
இது இருக்கும்" என்ற மேற்கோளுடன் உலக வரலாற்றில் முதன் முதலாக மதச்சார்பற்ற, மத சகி
ப்புத்தன்மையுடைய ஒரு குடியரசை நிறுவி இவ்வுலகிற்கு அறிமுகம் செய்தது நபிகள் நாயகம் (ஸல்).
ஔரங்கசீப், திப்பு சுல்தான் ஆகியோரது மத சகிப்புத் தன்மையும், மதச்சார்பின்மையும்கூட இதில் விரிவான
ஆய்விற்கு உட்படுத்தப் பட்டுள்ளன.
>

ருமி,

உங்களது புத்தகத்தைப்படிக்காவிட்டாலும், அதைப்பற்றிய கட்டுரையை படித்தபோது எனக்குள் எழுந்த உணர்வுகளை
உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். நான் கூறுவதில் தவறு எதாவது இருக்குமானால் சுட்டிக்
காட்டுங்கள்.

திருக்குரான் விஷயத்தில் பிந்தய சூராக்கள், முந்தய சூராக்களை nullify செய்கின்றன. எனவே, இஸ்லாம்
விஷயத்தில் பாதி உண்மை என்பது முழுப்பொய்க்குச் சமானம்.

யூதர்கள் விஷயத்தில் முதலில் நபிகள் சகிப்புத்தன்மையைக் கடைப்பிடித்தது உண்மைதான். நீங்கள் குறிப்பி
ட்டுள்ளது போல மதீனா நகரில் அவர்களுக்கு சுதந்திரம் தந்ததும் உண்மைதான். ஆனால் அதற்குப்பின்னால் நி
கழ்ந்தவைகளை, குரான் யூதர்கள் பற்றி பல இடங்களில் சொல்பவைகளை நீங்கள் சொல்லியிருக்கவில்லை போல்
தெரிகிறது. குரான் யூதர்களை `குரங்குகள்' என்று குறிப்பிடுகிறது. பல சூராக்கள் அவர்கள் மீது வெறுப்பைப்
பொழிகின்றன. இது, இன்றளவும் இஸ்லாமிய உலகில் யூதர்களுக்கு எதிரான உணர்வை உண்டாக்கிக் கொண்டிருக்கி
றது.

யூதர்களின் தேவை ஆரம்பக்காலத்தில் நபிகளுக்கு தேவைப்பட்டபோது அவர்களுக்கு உரிமைகள் வழங்கபட்டன. பி
ன், அவரது வலு கூடிய போது, குரைஷிக்களுடன் சமாதான உடன்படிக்கை ஏற்பட்டு யூதர்களின் தேவை குறைந்த
போது, அவர்கள் மீது ராஜத்துரோகக் குற்றம் சாட்டி, அவர்கள் அனைவரையும் கொன்று குவிக்க உத்தரவு
போட்டார். அவர்களது பெண்டு ,பிள்ளைகளை எதோ பண்டங்களை பகிர்வது போல அனைவருக்கும் பகிர்ந்து
(அடிமைகளாக) கொடுத்தார். இது அந்தக்கால வழக்கமாக இருக்கலாம். ஆனால், அதையே இன்றைய
முஸ்லீம்கள் பின்பற்றுகிறார்கள். ஒரு மதப்பற்று கொண்ட முஸ்லீமின் பார்வையில் நபிகள் செய்த செயல்கள்
எல்லாக்காலகட்டத்திற்கும் பொருந்தியவை. இதுவே இன்றளவுக்கும் இஸ்லாமிய தீவிரவாதத்தின் ணிவேராக
இருக்கிறது.

நபிகள் புத்தகங்களுடையோருக்கு (people of the book – Christians and Jews) உரிமைகள் சி
லவற்றை பின் கொடுத்தது உண்மைதான். னால் அது அன்றைக்கு வேண்டுமானால் தாராளமானதொன்றாக இருந்தி
ருக்கக்கூடும். இன்றைய நிலையில் அவற்றை மிகவும் கொடூரமான செயல்கள் என்றுதான் மதிப்பீடு செய்ய
வேண்டியிருக்கிறது. உதாரணமாக ஒரு திம்மி கோர்ட்டில் சாட்சி சொல்ல முடியாது, அவனது மத வழி
பாட்டுத்தலத்தை இஸ்லாமிய வழிபாட்டுத் தலத்தை விட உயர்வாக கட்டிக்கொள்ள முடியாது, முஸ்லீம்
ஒருவன் அவனை அடித்தால் திருப்பித்தாக்க முடியாது, ஒட்டகத்தில் உயர அமர்ந்து சவாரி செய்ய முடியாது..
இப்படிப்போகிறது அந்த `சலுகைகள்'.

இது இவ்வாறிருக்க, புத்தகங்களுடையோர் அல்லாத மற்ற மதத்தினருக்கோ இஸ்லாம் எந்த உரிமையும் வழங்குவதி
ல்லை. அவர்கள் சரி-மனிதர்களாகக் கருதப்படுவதில்லை. இதில், நீங்கள் குறிப்பிட்டிருக்கும் அவுரங்க சீப்
செய்த மிகப்பெரிய சாதனை, இந்துக்களை திம்மிக்களாக பெரிய மனது செய்து ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களுக்கு ஜி
ஸ்யா வரி விதித்து அவர்களது சொந்த நாட்டிலேயே இரண்டாம் தர குடிமக்களாக க்கியது தான். அவுரங்கசீப்
எதையும் தானாக செய்யவில்லை. நபிகள் திம்மிக்களுக்கு எந்த உரிமைகளை மட்டும் கொடுக்கச்
சொன்னாரோ அதை மட்டுமே தந்தான். அதன் படி, இந்துக்களின் கோவில்கள் இடிக்கப்பட மாட்டாது. னால்
இருக்கிற கோவில்களை செப்பனிட முடியாது, மதுராவில் இருந்த ஏழு மாட கிருஷ்ணர் கோவில் மசூதியை விட
உயரமாக இருந்தது என்பதால், ஒரு சில மாடங்கள் மட்டும் விட்டு விட்டு மற்றவற்றை இடிக்க உத்தரவி
ட்டான். அவுரங்கசீப்பை ஒரு சூபியாக காட்ட முயற்சிக்காதீர்கள். அவனே இறக்கும் தருவாயில் தனது சிரி
யருக்கு எழுதிய கடிதத்தில் தன்னுடைய மதவெறியால் செய்த தவறுகளை ஒப்புக்கொண்டு வருந்தியிருக்கிறான்.

இந்த சரித்திரம் எல்லாம், நாம் அடித்துக்கொள்வதற்காக சொல்லவில்லை. இதிலிருந்து பாடம்
கற்றுக்கொள்வோம். எல்லா மதங்களிலும் நல்லவை தீயவை கலந்திருக்கின்றன. நல்லவை ஏற்று அல்லவை புறக்கணி
ப்போம். நபிகளது வாழ்வும் அப்படியே. அவர் தவறுகள் செய்திருக்கின்றார், சிலவற்றை அவரது வாழ் நாளி
லேயே உணர்ந்து திருத்திக் கொண்டும் இருக்கிறார்.

அவர் தவறே செய்திருக்க முடியாது என்று கூறுவது, அவரது வாழ்வை அப்படியே பின் பற்ற முயல்வது, அவரை
கடவுளுக்கு நிகராகக் கருதுவதற்கு சமம். இது இஸ்லாத்துக்கு விரோதமானாது. ஆனால் ஒசாமிவிலிருந்து
பாஷா வரை இதைத்தான், இந்த நபி வழிபாட்டைத்தான் செய்கிறார்கள். அல்லாவை திட்டினால் கூட ஒருவன்
தப்பிக்கலாம், நபிகளாரை குறைகூறினால் சாதாரண முஸ்லீம் கூட வன்முறையில் ஈடுபடுகிறான். கடவுளுக்கு நி
கராக, கடவுளையும் விட உயர்ந்த ஸ்தானம் முகம்மது நபிக்கு வழங்கப்படுவதைத்தான் நடைமுறையில் பார்க்கி
றோம்.

இஸ்லாமில் சீர்திருத்தம் ஏற்பட வேண்டும், அதை உங்களைப்போன்ற படித்தவர்கள், பண்பாளர்கள் முன்னெடுத்து
செய்ய வேண்டும். அப்படிச் செய்தீர்கள் என்றால், இஸ்லாமிய சமுதாயத்திற்கும், உலகிற்கும் உங்களது மி
கப்பெரிய ஜகாத்தாக (இறைக்கொடை) அது இருக்கும். உலகில் சமாதானமும் அமைதியும் ஏற்பட வழிவகுக்கும்.

நேசகுமார்

 

http://nesamudan.blogspot.com/2008/03/blog-post_27.html

பின்னூட்டமொன்றை இடுக

Filed under அல்லாஹ், இஸ்லாம், குரான், நேசகுமார், பைபிள், முஸ்லீம்

டென்மார்க் பொருளை வாங்காதே.

 
கார்டூன் வரஞ்சதுக்கே இந்த கூப்பாடா? நல்ல மதம்
 
 

நமது உயிரினும் மேலான நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களை அவமதித்த டென்மார்க் அரசைக் கண்டித்து நமது எதிர்ப்பை தெரிவிக்கும் விதமாக டென்மார்க் நாட்டின் அனைத்து பொருட்களையும் புறக்கனிப்போம்.

ஒவ்வொரு முஸ்லிமும் புறக்கனிக்க வேண்டிய டென்மார்க் பொருட்களின் விபரங்களைக் கண்டறிய கீழ்க்கானும் சுட்டியை சொடுக்குங்கள்

http://masdooka.googlepages.com/BOYCOTTDENMARK_.pps

 

பின்னூட்டமொன்றை இடுக

Filed under இஸ்லாம், கார்டூன், டென்மார்க், முஸ்லீம்

இஸ்லாம் : அமைதியின் மார்க்கமா ? போரின் மதமா ? 2

http://www.thinnai.com/?module=displaystory&story_id=20304066&format=html

இஸ்லாம் : அமைதியின் மார்க்கமா ? போரின் மதமா ?

ஒரு விவாத கருத்தரங்கு

அபுஹாலில்: முதலாவதாக திரு.வராக் அமெரிக்கா போல கருத்து சுதந்திரம் உள்ள ஒரு நாட்டில் பொய்ப்பெயருடன் வாழும் ஒரு மனிதருக்கு பதிலளிப்பதே மடத்தனமாக எனக்குப்படுகிறது. அதெப்படியாயினும் சரி, எந்த மதத்திற்கும் சுத்தமான கரம் கிடையாது. எந்த மதமும் இல்லாத ஒரு உலகம் எனக்கும் உடன்பாடுதான். ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட மதம் ஒழிந்து போவது அல்ல. மதச் சார்பற்ற மானுடவாதிகளும் இறை எதிர்ப்பாளர்களும் தத்துவார்த்த அடிப்படையில் சமயத்தை எதிர்ப்பவர்கள். ஆனால் ஒரு மதத்தை விட்டுவிட்டு ஒரு மதத்தை மட்டும் எதிர்ப்பது என்பது ஒன்று மதவெறி அல்லது குறுகிய கண்ணோட்டம் அல்லது இரண்டுமே.தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட விதத்தில் மதச்சார்பற்று இருப்பவர்கள் என்றுமே எனக்கு வியப்பளிக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட மதம் சகிக்க முடியாததாகவும் மற்றொன்று சகிக்க முடிந்ததாகவும் உள்ளது. கிறிஸ்தவத்தின் வரலாற்றை பொறுத்தவரையில்: கடந்த நூற்றாண்டில் கொல்லப்பட்ட மில்லியன் கணக்கிலான மக்கள் இஸ்லாத்தால் கொல்லப்படவில்லை. கிறிஸ்தவ மேற்கத்திய அரசுகளாலேயே கொல்லப்பட்டனர். கிறிஸ்தவம் அமைதியின் மதம் என்பது அமெரிக்க அரசிலேயே பலராலும் மறுக்கப்படும்.. ஜெரி பால்வெல் எவரையும் கொல்லவில்லையாயிருக்கலாம் (ஆனால் கருகலைப்பு மருத்துவமனைகள் மீது நடத்தப்பட்ட பல அமைதியற்ற ஆர்பாட்டங்களை அவர் தூண்டியிருக்கலாம்.) ஆனால் கிறிஸ்தவர்கள் நிச்சயமாக கொன்றிருக்கின்றனர்.

வராக்: திரு.அபுஹாலில் என் 'நான் ஏன் முஸ்லீம் அல்ல ' எனும் நூலை படிக்கவேண்டும். நான் அனைத்து மதங்களை குறித்தும் கண்டிக்கும் போக்கையே எடுத்துள்ளேன். எனவேதான் கிறிஸ்தவர்களால் எழுதப்பட்ட இஸ்லாமிய எதிர்ப்பு நூல்களைப் போல என் நூல் சிறந்த விற்பனை நூல் ஆகவில்லை. நிறுவன சமயத்தையும் அரசையும் முழுமையாக பிரிப்பதை தீவிரமாக ஆதரிக்கும் மதச்சார்பற்ற மானுடவாதியே நான். கிறிஸ்தவர்கள் நிச்சயமாக கொலைகளை கிறிஸ்துவின் போதனைகளுக்கு புறம்பாக புரிந்துள்ளனர்.

ஆனால் முஸ்லீம்கள் ஜிகாத் என்கிற பேரில் நடத்தும் கொலைகளுக்கு குர்ரான், ஹாடித் மற்றும் சுன்னா ஆகியவற்றில் போதுமான அளவு நியாயப்படுத்துதல் உள்ளது.

இச்சமயத்தில் திரு அபுஹாலின் வாதத்தன்மை ஆதிக்கத்தன்மையும் பிறரை தனிப்பட்ட முறையில் தாக்கி அவமானப்படுத்தும் விதமாகவே தன்வாதங்களை வைப்பதாக உள்ளது. மேலும் என் நெருங்கிய குடும்பத்தினர் அனைவருமே முஸ்லீம்களே. என்நூலின் முகவுரையிலேயே இதனை கூறியுள்ளேன். என் உடன் பிறந்த சகோதரனைப் போல ஒரு உயிரை கனவில் கூட துன்புறுத்த துணியாத ஒரு மனிதரை நான் கண்டதில்லை. எனவே எல்லா முஸ்லீம்களும் கொலைவெறியர்கள் என நான் கூறவில்லை. 9/11 துயரச் சம்பவத்திற்கு பின் நான் எழுதிய கட்டுரையில் (காண்க WWW.SECULARISM.ORG) எல்லா முஸ்லீம்களும் பயங்கரவாதிகள் அல்ல என்றும் முஸ்லீம்களுக்கான பாதுகாப்பு

அதிகப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றும் எழுதியிருந்தேன்.முஸ்லீம்களிடையே அமைதிவாதிகள் இருந்தாலும் இஸ்லாம் சமரசப் போக்குடையதல்ல. இஸ்லாமுக்கும் இஸ்லாமிய அடிப்படைவாதத்திற்கும் இடையேயான வேறுபாடு தரத்தினுடையதன்று அளவினுடையதே.

ஸ்பென்ஸர்: முஸ்லீம் வெறியர்கள் இஸ்லாமை விமர்சித்த முஸ்லீமான ரஷித் கலிஃபாவினை அரிசோனாவில் கொன்றது 1990 இல். எனவே இபின் வராக் தான் விரோதித்திருப்பது யாரை என நன்றாகவே அறிவார். எல்லா மதங்களிலும் மதவெறி சமமான தன்மையுடையது என்பது மடத்தனமானது.பால்வெல்லை கொலையுடன் இணைக்க உங்கள் கற்பனையை எவ்வளவுக்கு ஓடவிட வேண்டும் ஆனால் இஸ்லாமிய தீவிரவாதிகளும் கொலையும் இணைவது எத்தனை எளிதான விஷயம். ஏனென்றால் இஸ்லாமின் மரபுப் போதனைகளிலேயே போரும் வன்முறையும் உள்ளடங்கி உள்ளன. ஜிகாத் குறித்த வரலாற்று பெரும்பான்மை பார்வை ஹன்பலி மெளலானாவான இபின் தாய்மியாவால் தெளிவுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. சன்னி பார்வையினை ஏற்றுக்கொள்ளும் இவர் கூறுகிறார், 'நீதிக்குட்பட்ட போர் என்பது ஜிகாத்தான், ஏனெனில் ஏக இறைவனின் மதமே அதன் நோக்கமாகும். இறைவனின் வார்த்தையே அதன் முக்கிய விஷயமாகும்.இந்த நோக்கத்தின் பாதையில் நிற்போர் அனைவருடனும் போராட வேண்டியது ஒவ்வொரு முஸ்லீமினுடையவும் கடமையாகும்.. நம்மோடு போராட முடியாத பலஹீனர்கள் நமக்கு எதிரான பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடும் வரை கொல்லப்படவேண்டியதில்லை. ' இது உண்மையில் முஸ்லீம், புகாரி மற்றும் அபு தாவுத் ஆகியவற்றில் இருக்கும் முகமதுவின் ஹாடித்தின் விரிவான விளக்கமே, 'அல்லாவைத்தவிர வேறு இறைவன் யாருமில்லை மற்றும் நானே அல்லாவின் தூதர் என்பதை மக்கள் ஏற்பது வரை நான் போராட கட்டளையிடப் பட்டிருக்கிறேன். அவ்வாறு நம்பிக்கை தெரிவிப்பவர்களின் இரத்தம் மற்றும் உடமைகள் என்பெயரால் பாதுகாப்பளிக்கப்படும். ' இத்தகையதோர் கோட்பாடோ அல்லது இதற்கு இணையான ஒன்றோ கிறிஸ்தவத்திலோ அல்லது இஸ்லாமைத் தவிர மற்ற மதத்திலோ கிடையாது.

அய்லோஷ்:இஸ்லாம் அமைதி விரும்பி மதமல்ல. இஸ்லாம் நம்பிக்கையாளர்களுக்கு தங்களையும் மானுடகுலம் முழுவதையும் ஆக்ரமிப்பாளர்களுக்கு எதிராக பாதுகாக்க

போராட வேண்டுமென விதிக்கிறது. இந்த நியாய போர்கூட கட்டுப்பாடான வரைமுறைகளுக்கு உட்பட்டது. குர்ரான் கூறுகிறது: 'உங்களுக்கு எதிராக போராடுவோருக்கு எதிராக இறைவனுக்காக போராடுங்கள் ஆனால் ஆக்ரமிக்காதீர்கள் ஏனெனில் இறைவன் ஆக்ரமிப்பாளர்களை அன்பு செய்வதில்லை ' (2:190) 'ஓ நம்பிக்கையாளர்களே!இறைவனுக்காக திடமாயிருங்கள்; நியாயத்தின் சாட்சியாயிருங்கள். ஒரு மக்களிடமான வெறுப்பு உங்களை நியாயமற்றவர்களாக்காத படி பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். நியாயவான்களாயிருங்கள். அதுவே நன்மைக்கு அருகாமையிலிருக்கிறது. மேலும் இறை அச்சத்துடனிருங்கள்; ஏனெனில் நீங்கள் செயவதனைத்தையும் இறைவன் அறிந்திருக்கிறான். ' (5:8) யூதர்களையும் கிறிஸ்தவர்களையும் பொறுத்தவரையில் இஸ்லாம் அவர்களை 'நூலின் மக்கள் ' என தனி அந்தஸ்து அளிக்கிறது. ஏனெனில் நாம் அனைவருமே ஆபிரகாமின் கடவுளாகிய ஒரே கடவுளை வழிபடுபவர்கள். மேலும் ஒரே இறைதூதர்களில் நாம் நம்பிக்கை வைத்துள்ளோம். மேலும் மத்திய இழக்கில் 14 நூற்றாண்டுகளுக்கு பின் பல மில்லியன் கிறிஸ்தவர்கள் இஸ்லாமியர்களுடன் பக்கத்து பக்கத்து வீடுகளில் கிராமங்களிலும் நகரங்களிலும் வாழ்கின்றனர். இச்சகோதரத்துவத்துக்கு எதிரான சிற்சில சம்பவங்கள் நம் அனைவரையுமே சமமாக பாதிப்பவை. நபிகள் நாயகம் (சல்) ஒரு கிறிஸ்தவரையும் யூதரையும் மணந்தவர், அவர் கூறினார், 'கிறிஸ்தவனையோ யூதனையோ துன்புறுத்துபவன் என்னையே துன்புறுத்துகிறான். '

அபுஹாலில்: செவ்விய கிழக்கத்தியம் எனும் இன்று அறிவுலகத்தால் புறக்கணிக்கப்பட்ட கருத்தாக்கத்தையே ஸ்பென்ஸர் நம்பியிருப்பதை பாருங்கள்.21 ஆம் நூற்றாண்டு முஸ்லீம்களை பற்றிய விவாதத்தில் பல நூற்றாண்டுகள் முற்பட்ட முக்கியத்துவமற்ற இபின் தய்மிய்யா மூலம் அவர் முயற்சிப்பதை காணலாம்.கிறிஸ்தவர்களற்றவர்களுடனான கிறிஸ்தவ அரசுகளின் வெளியுறவு கொள்கையை புனித அகஸ்தீனின் கோட்பாட்டால் விளக்க முற்பட்டால் எப்படி மடத்தனமாக இருக்கும் ? இஸ்லாமின் பழம் வரலாறு இன்றைய முஸ்லீம்களுக்கு விட ஸ்பென்ஸருக்கு முக்கியமானதாக உள்ளது போலும். மேலும் ஜிகாத்தை பொறுத்தவரையில் அது பல பொருள்களை உள்ளடக்கியது. என் அண்மை நூலில் இது குறித்து ஒரு பகுதியையே ஒதுக்கி உள்ளேன். இராணுவ விளக்கத்தை தாண்டி பல பொருட்பதம் அது. பின்லாடன் போன்ற வெறியர்களும் ஸ்பென்ஸர் போன்ற இஸ்லாமிய எதிர்ப்பாளர்களுமே அது புனித போர் மட்டுமே என பிரச்சாரம் செய்கின்றனர் என நான் அதில் விளக்கியுள்ளேன். இந்நூல் அராபியமொழியிலும் வெளியிடப்பட்டது. என் இந்த மதச்சார்பற்ற விளக்கத்திற்காக எந்த முஸ்லீம் மத வெறியனாலும் நான் கொல்லப்படவில்லை என்றுதான் நினைக்கிறேன். அல்லது ஸ்பென்ஸரின் 10 ஆம் நூற்றாண்டு கணக்கு படி நான் கொல்லப்பட்டுவிட்டேனா ?

வராக்கை பொறுத்தவரையில் எல்லா முஸ்லீம்களும் பயங்கரவாதிகள் இல்லை என சொல்லும் அவரது தாராள மனதிற்கு நான் என்ன பரிசா அளிக்க முடியும் ? ஏன் ஹிட்லரின் வெளியுறவு அமைச்சர் வான் ரிபெந்த்தாராப் கூட நியூரம்பர்க் விசாரணையில் இவ்வாறுதான் அனைத்து யூதர்களையும் தான் வெறுக்கவில்லை என கூறினான்.

ஸ்பென்ஸர்: நான் இஸ்லாமின் தொடக்க கால வரலாறு முதல் இன்றுவரை பல்வேறு அதிகார பூர்வ ஜிகாத் குறித்த விளக்கங்களை முன்வைக்க முடியும். ஆனால் அபு காலில் அவை எல்லாம் இஸ்லாமிய பொது நீரோட்டம் சாராத விளிம்பு நிலை விளக்கங்கள் என ஒதுக்கிவிட கூடும். உண்மையில் ஆசாத், இன்றும் புனித அகஸ்தினை படிக்கும் கிறிஸ்தவர்கள் உள்ளனர்.அதைப்போலவே தயிமியாவை பின்பற்றும் வன்முறை ஜிகாத்தை பின்பற்றும் இஸ்லாமியர்களும் உள்ளனர். நம்பிக்கையற்றோருக்கு எதிராக புனிதப்போர் தொடுப்பதே ஜிகாத் என கூறும் எஸ்.கே.மாலிக்கின் நூல் பாகிஸ்தானில் 1979 இல் வெளியிடப்பட்டது. பாகிஸ்தானிய அதிபர் ஜியா வுல் ஹக் ஜிகாத் ஒன்றேரொரு இஸ்லாமிய நாட்டிற்கான நியாயமான போர் வழிமுறை என்றார் . ஓ சரி சரி இதுவும் ஒரு விளிம்பு நிலை கண்ணோட்டம்தான். ஜியா வெறும் அதிபர்தான். ஜிகாத் எனும் பதத்திற்கு ராணுவரீதியான போர் என்பதற்கு அப்பால் பல பொருள்கள் உள்ளன என்பது உண்மையானதுதான். ஆனால் ஜிகாத் ராணுவரீதியான போருக்கான பதமே அல்ல என கூறினால் நீங்கள் மக்களை இஸ்லாமிய வரலாற்றின் பெரும் பகுதியை குறித்தும் இன்றைய சூழலை குறித்தும் ஏமாற்றுகிறீர்கள்.

அய்லோஷ்: எந்த மதத்தையும் அதன் புனித நூலிலிருந்து வெட்டி எடுக்கப்பட்ட சில மேற்கோள்கள் மூலம் மதிப்பிடக்கூடாது. எந்த புனித நூலிலும் பயங்கரவாதத்தை

நியாயப்படுத்தும் வாசகங்களை பயங்கரவாதிகள் தேடி எடுத்துக்கொள்ள இயலும். உதாரணமாக பைபிள் வசனங்கள் எவ்விதமாக சிலுவைப்போர்களை, கிழக்கத்திய கிறிஸ்தவர்களையும், முஸ்லீம்களையும் கொல்லவதை, புனித இன்க்விசஷன்களை, கறுப்பின மக்களினை அடிமைப்படுத்துதல் மற்றும் அவர்களை வெட்டிக்கொல்லுதலை, நாஸி போர்வீரர்களுக்கு ஆசிர்வாதம் அளித்தலை, ஐரோப்பாவில் கத்தோலிக்கர்களும் புரோட்டஸ்டண்ட்டுகளும் சுழற்சி முறையில் ஒருவரை ஒருவர் கொன்று குவித்தலை,

தென்னாப்பிரிக்காவில் இனவேற்றுமையை, கருகலைப்பு மருத்துவமனைகளை வெடிகுண்டு வைத்து தகர்த்தலை நியாயப்படுத்த பயன்படுத்தப்பட்டதென பாருங்கள். இவை எல்லாமே பொய்யாக இறைவனின் பெயரால் அல்லது ஏசுவின் பெயரால் நடத்தப்பட்டன.

'நான் சமாதானத்தை கொண்டுவர வந்தேன் என எண்ணாதிருங்கள்; சமாதானத்தையல்ல போர்வாளையே கொண்டு வந்தேன் ' (மத்தேயு 10:34)

'வயதானவர்கள், இளைஞர்கள், பணிப்பெண்கள், பெண்கள் குழந்தைகள் அனைவரையும் கொல்லுங்கள் ' (எசேக்கியேல் 9:6)

'உங்களிடமிருக்கும் ஆண் பெண் அடிமைகளை பொறுத்தவரையில்: உங்களை சுற்றியிருக்கும் தேசங்களிலிருந்து ஆண் மற்றும் பெண் அடிமைகளை வாங்கிக்கொள்ளுங்கள்,அந்த அடிமைகளை உங்கள் சந்ததியினர் உங்களுக்கு பின் அதனை தங்களை சொத்தாக ஏற்றுக்கொள்வார்கள் ' (லேவியாகமம் 25:44ெ46)

ஆனால் முஸ்லீம்களாகிய நாங்கள் கிறிஸ்தவத்தையும் யூத மதத்தையும் இத்தகைய வாசகங்களால் தீர்ப்பிடுவதில்லை, மாறாக இறைவாக்கினரான மோசஸ் மற்றும் ஏசு (அவர்கள் மீது அமைதி நிலவுவதாக) ஆகியோரின் செய்தின் முழுமையான அமைதியின் மீதான எங்கள் நம்பிக்கையின் அடிப்படையிலேயே முன்வைக்கிறோம். இஸ்லாமின் செய்தியின் இவ்வாறே அதன் 1.3 பில்லியன் நம்பிக்கையாளர்களால் பின்பற்றப்படும் நீதி மற்றும் சமத்துவம் ஆகியவற்றால் மதிப்பிட பட வேண்டும். எனவே வாசகர்களை முதலில் இஸ்லாமிய வெறுப்புத்தன்மை கொண்ட விமர்சகர்களால் ஏற்பட்ட முன்பார்வைகளற்று

குர்ரானை முழுமையாக வாசிக்க நான் அழைப்பு விடுக்கிறேன்.

வாராக்: பைபிள் கடவுளின் நேரடி வார்த்தை என நம்பும் கிறிஸ்தவர்கள் ஒரு சிறு கூட்டமே. ஆனால் அனைத்து முஸ்லீம்களும் குர்ரானை இறைவனின் நேரடி வார்த்தையாக ஏற்கின்றனர். பல கிறிஸ்தவர்களுக்கு பல பண்பாடற்ற வசனங்களை முழுமையாக மறுப்பதில் எந்த கஷ்டமும் கிடையாது ஆனால் ஒரு முஸ்லீம் அவ்வாறு செய்ய முடியாது. ஆனால் அத்தகைய வசனங்களை குர்ராருஷ் பல நூறு காட்டலாம்.

மேலும் குர்ரானே இஸ்லாமிய சட்டமான ஷரியத்தின் அடிப்படை, எனவே அதுவே பண்பாடற்ற தண்டனைகள் (கை,கால்களை ஊனப்படுத்துதல் போன்றவை), பெண்களுக்கான கீழான நிலை (ஆண்கள் அவர்களை சட்ட பூர்வமாக அடிக்க முடியும் போன்றவை), தீவிர யூத வெறுப்பு, முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் மீதான வெறுப்பு, மற்றும் இராணுவ பொருளிலான ஜிகாத் ( 'நம்பிக்கையற்றோரை காணுமிடங்களிலெல்லாம் கொல்லுங்கள் ') ஆகியவற்றின் மூலமாக விளங்குகிறது. ஜிகாத்தின் இராணுவ அடிப்படையிலான விளக்கமும் நடைமுறையும் செவ்விய முஸ்லீம் மறையியலாளர்களிடமிருந்தே நமக்கு வந்துள்ளன. உதாரணமாக இபின் தமியா, அவ்வெரோஸ், இபின் கால்துன் ஆகியோர் போன்ற கற்றறிந்த இஸ்லாமிய பெருமக்கள் ஏதோ குர்ரானால் புனித இரத்தம் சிந்தும் ஜிகாத்தை நியாயப்படுத்தும் விளிம்பில் உள்ள கூட்டம் அல்ல.சகிப்புத்தன்மையை போதிக்கும் மூன்று வசனங்கள் குர்ரானில் இருந்த போதிலும் அவை முஸ்லீம் அல்லாதவர்களை கொல்லச்சொல்லும் வாளின் வசனங்களால் மறுக்கப்பட்டு பின் தள்ளப்பட்டுவிட்டன.

இறுதியாக நான் ஒரு முஸ்லீமாக குர்ரானை கற்ற போது அதன் பண்பாடற்ற தன்மையை உணர்ந்ததாலேதான் நான் முஸ்லீமாக இன்று இல்லை.

அபுஹாலில்: நீங்கள் வரும் முடிவு உங்களுக்கு நன்மையை தரட்டும். ஆனால் நீங்களும் சரி ஸ்பென்ஸரும் சரி (உங்கள் இருவர் நூலையும் நான் படித்திருக்கிறேன்) யூத வெறுப்பாளர்கள் யூதர்களை நடத்தியது போன்றே முஸ்லீம்களை நடத்துகிறீர்கள். நீங்கள் முஸ்லீம்கள் ஒரு ஒற்றைத்தன்மை கொண்ட மக்கள் என கருதுகிறீர்கள். முஸ்லீம்கள் எல்லோருமே குர்ரானை கடவுளின் வார்த்தை என நம்பி செயல்படுவதாக கூறுவது மடத்தனமானது. அவ்வாறு நீங்கள் நம்பினால் ஒவ்வொரு முஸ்லீமும் இப்போது கொல்வதற்கு ஒரு நம்பிக்கையற்றவன் கிடைப்பானா என தேடித்திரிவதாகவும் ஒவ்வொரு முஸ்லீமும் தன் மனைவியை (அன் நிசா சுராவின் வரிகளின் அடிப்படியில்) அடிப்பதாகவும் எண்ணவேண்டும் . உண்மையில் எல்லா சமயங்களிலும் உள்ள மக்கள் அவர்கள் தங்கள் புனித நூல்களின் வரிகளுக்கு, அதை அவர்கள் கடவுளின் வார்த்தைகளாக மதிக்கிறார்களோ அல்லவோ, மிகுந்த நெகிழ்ச்சியான முறையில்தான் ஏற்றுக் கொள்கிறார்கள். குர்ரான் முத் 'தா எனும் தற்காலிக திருமணத்தை அனுமதிக்கிறது. ஆனால் முகமது நபியின் மரணத்திற்கு சில வருடங்களுக்கே பின் 'சன்னி ' முஸ்லீம்கள் அதனை தடை செய்தார்கள். இந்த மூன்று புனித மதங்களிலும் இருக்கும் சர்ச்சைக்குரிய, சகிப்புத்தன்மையற்ற வரிகளை நம்புபவர்கள் வன்முறைவாத வெறியர்கள்தான். அவர்களைதான் ஸ்பென்ஸரும் வாராக்கும் உலக முஸ்லீம்களின் பிரதிநிதிகள் என கூறிவருகின்றனர்.

ஸ்பென்ஸர்: ஆசாத், நீங்கள் வாசித்தறிதல் குறித்து வகுப்புக்களுக்கு போக வேண்டிய நிலையில் உள்ளீர்கள். நான் ஒரு போதும் வன்முறைவாத முஸ்லீம் வெறியர்கள்தான் உலக முஸ்லீம்களின் பிரதிநிதிகள் என கூறவில்லை. நான் கூறுவதெல்லாம் குர்ரானில் காணப்படும் தத்துவங்கள் இராணுவத்தன்மை கொண்ட கொலைவெறிக்கு ஒருவரை கொண்டு செல்வதாகவே உள்ளன. நீங்கள் கூட இதை ஏறக்குறைய ஏற்றுக் கொள்வது போல படுகிறது. இவ்வுண்மை எதிர்கொள்ளப்பட்டு குர்ரானும் சன்னாவும் மறு மதிப்பீடு செய்யப்படும்வரை பெருமளவில், ஒரு சிறிய அளவில் அல்ல, மத வெறியாலான வன்முறை இஸ்லாமின் ஒரு பகுதியாகவே இருக்கும். அதனை நீங்கள் நீக்க முடிந்தால் நான் பெ¢ரு மகிழ்ச்சி அடைந்து உங்களை பாராட்டுவேன். ஆனால் உங்களால் அது முடியுமென எனக்கு தோன்றவில்லை. எனவே குர்ரானின், 'நம்பிக்கையற்றோரை காணுமிடங்களிலெல்லாம் கொல்லுங்கள் ' (சுரா 9:5) எனும் வசனத்திற்கும் தற்போது மேற்கோள் காட்டப்பட்ட பைபிள் வசனங்களுக்குமான வேறுபாடென்னவென்றால்,அவை அங்குமிங்குமாக பொறுக்கி எடுக்கப்பட்டவை. ஆனால் குர்ரானிலோ அது அடிப்படையானது. மேலும் மரபிலும் இறையியலிலும் அது உறைந்துள்ளது. டாக்டர்.முகமது முஷின் கான் ஷாகித் புகாரி எனும் ஹாடித் தொகுப்பின் மொழிபெயர்ப்பாளர் கூறுகிறார், 'முதலில் போராடுதல் விலக்கப்பட்டிருந்தது; பின்னர் அது அனுமதிக்கப்பட்டது; பின்னர் அது கடமையாக்கப்பட்டது. '. எஸ்.கே மாலிக் 'The Qur 'anic Concept of War ' எனும் நூலில் விளக்குகிறார், 'அல்லா முஸ்லீம்களுக்கு புனிதப்போரை இறைக்கடமையாக செயலாக்கும்படியாக கட்டளை அளித்துள்ளார். ' சன்னி இஸ்லாமிய மரபின் நான்கு முக்கிய நீதியியல் மரபுகளாகிய ஷாஃபி, மாலிகி, ஹனாஃபி,ஹன்பலி ஆகிய நான்குமே, ஜிகாத் குறித்து விரிவாக விவரிக்கின்றன, வன்முறைக்கு அனுமதி அளிக்கின்றன. இபின் கல்துன் (1406) கூறினார், 'முஸ்லீம் சமுதாயத்தில் புனித போர் ஒரு இறைக்கடமையாகும். இஸ்லாமின் உலகளாவிய பணிநோக்கு அனைவரையும் புரியவைத்தோ அல்லது கட்டாயப்படுத்தியோ முஸ்லீம் ஆக்குவதாகும். மற்ற மதத்தினருக்கு ஒரு உலகளாவிய பணிநோக்கு இன்மையால் புனிதப்போர் எனும் தத்துவமும் இல்லை…இஸ்லாம் உலக நாடுகள் அனைத்தின் மீதும் ஆட்சி செய்வது என்பது அதன் கடமையாகும் '

இந்த முஸ்லீம்கள் எல்லாம், 'இஸ்லாமிய வெறுப்புத்தன்மை கொண்ட விமர்சகர்களா ' ? இஸ்லாத்திற்கு வன்முறையை இறையியல் ரீதியாக நியாயப்படுத்தும் ஒரு தொடர்ச்சியான பாரம்பரியம் உள்ளது. நவீன காலத்திலும் முஸ்லீம்கள் மதத்தின் பெயரால் செய்யும் வன்முறைகளை நியாயப்படுத்த அந்த மரபு துணைபோகிறது. கிறிஸ்தவத்திற்கு அத்தகையதோர் மரபு இல்லை.

அபுஹாலில்: ஸ்பென்ஸரின் அறியாமை எந்த அளவு இருக்கிறதென்றால், ஒரு சாதாரண முஸ்லீம் அறிந்திராத சிலருக்கும் ஒரு முக்கிய இஸ்லாமிய பார்வைக்குமான வேறுபாடு கூட அவருக்கு தெரியவில்லை. ஸ்பென்ஸரை நான் அதிர்ச்சி அடைய செய்கிறேன். முஸ்லீம்கள் தங்கள் ஒவ்வொரு நாள் வாழ்க்கைக்கும் ஒரு குர்ரான் வசனத்தை தேடிப்பிடித்து அதன் படி நடப்பதில்லை…

[தொடர்கிறது]

பின்னூட்டமொன்றை இடுக

Filed under அல்லாஹ், இஸ்லாம், குரான், முஸ்லீம்

மாமனாரும்,மருமகளும்

நேசமுடனுக்கு பதில்: மருமகளின் மாமனாரின்(முகமது) கல்யாணம் அல்லாவின் சொர்க்கத்தில் நிச்சயமானது.

table.pathivu {padding:0;margin:0;border:0px none;}td.pathivu {text-align:center; color:#555;padding:0;margin:0;border:0px none;}tr.pathivu {padding:0;margin:0;border:0px none;}img.pathivu {padding:0;margin:0;border:0px none;display:inline}div.pathivu {padding:0;margin:0;border:0px none;}input.pathivu {font-family:TSCu_InaiMathi,Latha,TSCu_paranar,TheneeUniTx;}form.pathivu {padding:0;margin:0;border:0px none;}.pathivu a:link .pathivu a:hover .pathivu a:active .pathivu a:visited {text-decoration:none;padding:0;margin:0;border:0px none;}

10. முகமது என்னும் மாமனார்: ஒரு சிறு குறிப்பு

இஸ்லாமியர்கள் யூதாவின் தாமாரின் இந்த கதை பைபிளில் இருப்பதினால், அது ஒரு வேதமல்ல என்றுச் சொல்கிறார்கள். பழைய ஏற்பாட்டு நிகழ்ச்சிகள் நமக்கு ஒரு எச்சரிக்கையாகவும், படிப்பினையாகவும் இருக்கும்படியாக எழுதப்பட்டுள்ளது, அதை அப்படியே பின்பற்ற அல்ல.

இஸ்லாமிலும் ஒரு மாமனார் வருகிறார், அவர் பற்றியும் நாம் தெரிந்துக்கொள்ளவேண்டும் அல்லவா? அவருடைய நடக்கைக்கும் குணத்திற்கும் உலக மக்கள் யாரும் ஈடு ஆகமுடியாது, அவ்வளவு நேர்மையாக பரிசுத்தமாக வாழ்ந்தார் என்று இஸ்லாமியர்கள் பெருமைபடுவார்கள். அவருடைய வாழ்வு எல்லாருக்கும் எடுத்துக்கட்டாக உள்ளதா என்பதை, இதைப் படிப்பவர்கள் முடிவு செய்யுங்கள். அவர் தான் முகமது.

முகமதுவிற்கு ஒரு வளர்ப்பு மகன் இருந்தான், அவனுக்கு முகமது ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்தார். ஒரு நாள் அவர் தன் வளர்ப்பு மகனின் வீட்டிற்குச் செல்கிறார், ஆனால், தன் வளர்ப்பு மகன் அங்கில்லை. அவர் மருமகள் அவரை வீட்டிற்குள் வரும்படி அழைக்கிறார், இவர் வரமறுக்கிறார். இந்த நிகழ்ச்சியைப் பற்றி இஸ்லாமியர் சரித்திர ஆசிரியர் "டபரி" என்ன சொல்கிறார் என்றுப் பாருங்கள் .

Imam Tabari wrote (History of Tabari, vol 8):

"One day Muhammad went out looking for Zaid (Mohammed's adopted son). Now there was a covering of hair cloth over the doorway, but the wind had lifted the covering so that the doorway was uncovered. Zaynab was in her chamber, undressed, and admiration for her entered the heart of the Prophet".

The admiration was noticed by Zainab. She mentioned it to her husband Zaid later. He rushed to his father's house and offered Zainab to him. Mohammed worried about possible bad press and refused to accept it. But Allah will not take no for an answer and sent an instant revelation insisting on their union.

முகமது தன் வளர்ப்பு மகனின் வீட்டிற்குச் செல்லும் போது, வாசலில் போடப்பட்டிருந்த துணி சிறிது காற்றினால் நகர்ந்ததால், தன் மருமகளிடம் பார்க்கக்கூடாததை முகமது பார்த்துவிடுகிறார். தன் மருமகளின் அழகு இவர் உள்ளைத்திற்குள் செல்கிறது . இதை தன் கணவனுக்கு ஜைனப் தெரிவிக்கும்போது, அவன் முகமதுவிடம் சென்று "தான் தன் மனைவியை விவாகரத்து செய்துவிடுகிறேன், நீங்கள் ஆசைப்பட்டதால், திருமணம் செய்துக்கொள்ளுங்கள்" என்றுச் சொல்கிறார்.

அதற்கு முகமது, "வேண்டாம், உன் மனைவியை நீயே வைத்துக்கொள்" என்று சொல்கிறார்(அந்த காலத்தில் இஸ்லாமுக்கு முன்பு, இப்படி மருமகளை திருமணம் செய்துக்கொள்வது, மிகப்பெரும் குற்றமாக கருதப்பட்டது. அன்று மட்டுமல்ல இன்று கூட அது குற்றம் தான்.), இதை பார்த்துக்கொண்டு இருக்கிற அல்லா, உடனே ஒரு வசனத்தை இறக்குகிறார், தன் நபியின் ஆசையை பூர்த்தி செய்ய, அது தான் குர்-ஆன் 33:37.

குர்-ஆன் 33:37

(நபியே!) எவருக்கு அல்லாஹ்வும் அருள் புரிந்து, நீரும் அவர் மீது அருள் புரிந்தீரோ, அவரிடத்தில் நீர்; "அல்லாஹ்வுக்குப் பயந்து நீர் உம் மனைவியை (விவாக விலக்குச் செய்து விடாமல்) உம்மிடமே நிறுத்தி வைத்துக் கொள்ளும்" என்று சொன்ன போது அல்லாஹ் வெளியாக்க இருந்ததை, மனிதர்களுக்குப் பயந்து நீர் உம்முடைய மனத்தில் மறைத்து வைத்திருந்தீர்; ஆனால் அல்லாஹ் அவன் தான், நீர் பயப்படுவதற்குத் தகுதியுடையவன்; ஆகவே ஜைது அவளை விவாக விலக்கு செய்துவிட்ட பின்னர் நாம் அவளை உமக்கு மணம் செய்வித்தோம்; ஏனென்றால் முஃமின்களால் (சுவீகரித்து) வளர்க்கப்பட்டவர்கள், தம் மனைவிமார்களை விவாகரத்துச் செய்து விட்டால், அ(வர்களை வளர்த்த)வர்கள் அப்பெண்களை மணந்து கொள்வதில் யாதொரு தடையுமிருக்கக் கூடாது என்பதற்காக (இது) நடைபெற்றே தீர வேண்டிய அல்லாஹ்வின் கட்டளையாகும். (33:37)

அல்லா சொல்கிறார், முகமதுவிற்கு தன் மருமகள் மீது ஆசை இருந்தும், மனிதர்களுக்கு பயந்து, (ஏனென்றால், அப்படிப் பட்ட வழக்கம் இருட்டில் வாழ்ந்ததாகச் சொல்லும் மக்கா அரபி மக்களிடம் கூட இல்லை) அதை மனதிலே மறைத்து " உன் மனைவியை விவாகரத்து" செய்யவேண்டாம் என்றுச் சொன்னாராம். அதை அறிந்த அல்லா, வளர்ப்பு மகன் விவாகரத்து செய்துவிட்ட பிறகு உனக்கு உன் மருமகளோடு திருமணத்தை "நாம் செய்தோம் " என்றுச் சொல்கிறார்.

இப்படியெல்லாம் நடக்கவில்லை, சரித்திர ஆசிரியர் தவறாகச் சொன்னார் என்று இஸ்லாமியர்கள் சொல்வார்கள். சரி சரித்திர ஆசிரியர் சொன்னது தவறு என்றே வைத்துக்கொள்வோம், குர்-ஆனில் அல்லா சொன்னது தவறாகுமா? இந்த வசனம் இன்று இஸ்லாமியர்களிடம் உள்ள குர்-ஆனில் இல்லையா?

ஒரு வளர்ப்பு மகன் தன் தந்தையைப் பார்த்து, "நான் விவாகரத்து செய்துவிடுகிறேன், நீங்கள் திருமணம் செய்துக்கொள்ளுங்கள்" என்றுச் சொன்னால் அதன் பொருள் என்ன? இதற்கு முன்பு என்ன நடந்துயிருந்தால் இந்த வார்த்தைகள் வெளிவரும்?

"உன் மனைவியை நீயே வைத்துக்கொள்" என்று முகமது சொன்னார் என்று குர்-ஆன் சொல்கிறது, சரித்திர ஆசிரியரை விட்டுவிடுவோம்.

முகமது சொன்னது பதில் என்றால், அதற்கு முன்பு தன் மகன் என்ன சொல்லியிருப்பான் என்று சுலபமாக யூகிக்கலாம். இதற்கு Ph.D பட்டம் படித்துவரவேண்டிய அவசியமில்லை.

எனவே, குர்-ஆன் வசனப்படி, முகமது தன் மகனின் வீட்டிற்குச் சென்று வரும் போது, ஏதோ நடந்துள்ளது, அதை தன் மனைவி மூலம் அறிந்த வளர்ப்பு மகன் தந்தையிடம் என்ன சொல்லியிருந்தால், முகமது இப்படி "உன் மனைவியை நீயே வைத்துக்கொள் " என்றுச் சொல்லமுடியும். சிந்தித்து பார்க்கவேண்டும்.

தன் மருமகளை வளர்ப்பு மகன் விவாகரத்து செய்தது உண்மையா இல்லையா?

முகமது தன் முன்னால் மருமகளை திருமணம் செய்தது உண்மையா இல்லையா? இதை யாரும் மறுக்கமாட்டார்கள்.

இந்த இரண்டு விவரங்கள் மட்டும் தவறு என்றுச் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம்?

இந்த கட்டுரையில் நாம் சிந்திக்கவேண்டியது:

ஒரு நபர் தன் மருமகள் வேசியாக வேடமிட்டு உட்கார்ந்து இருப்பதை அறியாமல் அவளிடம் வேசித்தனம் செய்ததால், அந்த நிகழ்ச்சி பைபிளில் இருப்பதால், அது வேதம் என்று அழைக்கப்படக்கூடாது என்றால்…..

தன் மருமகள் என்று தெரிந்தே அவள் மீது ஆசைப் பட்டு ( எப்படி ஆசை உருவானது என்று சரித்திர ஆசிரியர் சொல்வதை நாம் மறந்துவிடுவோம்), அதை அறிந்த மகன் அவளை விவாகரத்து செய்வதும், அதற்காகவே ஒரு வசனத்தை அல்லா இறக்குவதும் உண்மையானால். அப்படிப் பட்ட நபரை எப்படி ஒரு "நபி" இறைத்தூதர் என்றும், அவர் மூலமாக இறக்கிய வசனங்கள் இறைவேதம் என்றும் எப்படி நம்புவது?

எந்த ஆணாக இருந்தாலும் சரி, தற்செயலாக சில காட்சிகளை தெரியாமல் பார்த்துவிடுவது உண்டு, அதற்காக அல்லா ஒரு வசனத்தை இறக்கவேண்டுமா?

தன் தகப்பன் தன் மனைவியின் மீது ஆசைப்படுகிறான் என்றுச் சொல்லி தன் தந்தையை கொலை செய்த மனிதர்கள் பற்றி நாம் செய்தித்தாள்களில் படிக்கிறோம், ஆனால் இங்கு ஒரு மகன் தன் தந்தைக்காக தன் மனைவியையே விவாகரத்து செய்கிறான் என்றால்….. என்ன சொல்வது?

இதற்குச் சரியாக அல்லாவும், இப்படிப் பட்ட திருமணங்கள் எல்லாரும் செய்யலாம் என்றுச் சொல்லி எல்லாருக்கும் அனுமதி அளிக்கிறார், இதை யாரிடம் சொல்லி முறையிடுவது?

யூதா தெரியாமல் பாவம் செய்தான், தெரிந்துவிட்ட பிறகு வேதனைப்பட்டான் பிறகு அதைச் செய்யவில்லை. ஆனால் முகமது ? முகமதுவை விட யூதாவே மிகவும் நல்லவன் என்றுச் சொல்லத் தோன்றுகிறது.

விவரம் 2: சிலர் இந்நிகழ்ச்சியை இப்படியும் சொல்கிறார்கள், முகமது முதலிலேயே ஜைனப்பை திருமணம் செய்ய ஜைனப் பெற்றோரிடம், கேட்டதாகவும், அதற்கு அவர்கள்(முஸ்லீம்களாக மாறியவர்கள்) வயது வித்தியாசம் முகமதுவிற்கும், ஜைபப்பிற்கும் அதிகமாக இருப்பதால், கொடுக்கமாட்டேன் என்றுச் சொன்னதாகவும், இதனால் ஏமாற்றமடைந்த முகமது, தன் வளர்ப்பு மகனை ஜைனப்பிற்கு மனமுடித்து கொடுத்ததாகவும், அவர்கள் இருவரும் அதிகமாக சண்டையிட்டுக்கொண்டு இருப்பதால், வளர்ப்பு மகன் விவாகரத்து செய்ததாகவும், ஜனப்பிற்கு வேறு வழியில்லாததால், கடைசியாக முகமதின் கோரிக்கையை அல்லாவின் வசனம் இறக்கியவுடன், ஜைனப் முகமதை திருமணம் செய்ததாகவும் சொல்கிறார்கள். Source : Read this Article

விவரம் 3: இஸ்லாமியர்கள் சொல்கிறார்கள், ஜயத்(வளர்ப்பு மகன்), மற்றும் ஜைனப்(மருமகள்) இருவருக்கும் திருமணம் செய்து வைத்தது முகமது தான், அவர்கள் தாம்பத்திய வாழ்வில் சண்டைகள் அதிகமாக இருப்பதால், ஜையத் விவாகரத்து செய்யும் போது, அல்லாவின் கட்டளையின் படி, முகமது திருமணம் செய்தார் என்று.

மேலே சொன்ன மூன்று விவரங்களில் எது சரி என்று ஒரு தனி கட்டுரையில் பார்க்கலாம்., இந்த கட்டுரைக்கு இது போதும்.

சரித்திர ஆசிரியர் சொல்வதும், குர்-ஆன் வசனம் சொல்வதும் கவனித்தால், ஒரு உண்மை புரியும். அது என்ன? முகமது தன் வளர்ப்பு மகனின் மனைவியை விவாகரத்திற்கு பின்பு திருமணம் செய்துக்கொண்டார் என்பது. சொன்ன விவரங்களில் எது உண்மையாக இருக்கும், என்பதை கீழுள்ள் தொடுப்புகளை பார்க்கவும். மற்றும் இஸ்லாமிய தளங்களில் இதைப் பற்றிச் சொல்லும் விவரங்களையும் படியுங்கள்.

islam Watch | Muslim Hope | Islam Review | Daniel Piles | Faith Freedom | News FaithFreedom | News FaithFreedom | hadith Muslim from usc.edu |

11. வேதம் என்றால் அதில் என்ன என்ன இருக்கவேண்டும்? வேதம் என்பதின் அளவுகோல் என்ன? இஸ்லாமியர்கள் தான் சொல்லவேண்டும்.

இனி இஸ்லாமியர்கள் தான் ஒரு பட்டியல் இடவேண்டும். வேதம் என்றால், என்ன என்ன இருக்கலாம்? ஒரு "நபி" அல்லது "தீர்க்கதரிசி" என்றால் எப்படி வாழவேண்டும் என்று?

யூதாவை பின்பற்றுங்கள் என்று பைபிளில் எங்கும் சொல்லவில்லை, எந்த சர்சிலும் இதைப் பற்றி பேசினால், யூதா செய்தது தவறு தான் என்றுச் சொல்லி, எல்லா பாஸ்டர்களும் மக்களை எச்சரிப்பார்கள். ஆனால், குர்-ஆன் முகமது செய்தது ஒரு வழிகாட்டி என்றுச் சொல்கிறது அதை மற்றவர்கள் பின்பற்றும்படி வாய்ப்பும் கொடுக்கிறது.

யூதாவை கிறிஸ்தவர்கள் எப்போதோ மறந்துவிட்டார்கள், ஆனால் இஸ்லாமியர்கள் இன்னும் வளர்ப்பு மகன்களை தத்து எடுக்க பயப்படுகிறார்கள்? ஏன் தெரியுமா? மாமனாருக்கு தன் மருமகள் மீது ஆசை வந்துவிடுமோ, அதனால், அவன் விவாகரத்து செய்யவேண்டி வருமோ என்று தான்.

முகமது எத்தனை மனைவிகளை திருமணம் செய்தாலும், யாரை திருமணம் செய்தாலும், கிறிஸ்தவர்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, இதைப் பற்றி எங்களுக்கு கவலையில்லை, ஆனால், இப்படிப் பட்டவர் மூலமாக வந்த புத்தகம், பைபிள் திருத்தப்பட்டது என்றுச் சொல்வதனால் மற்றும் இஸ்லாமியர்கள் பைபிளில் உள்ள நிகழ்ச்சிகளைப் பற்றி தவறாக விமர்சிப்பதனால் தான், நாங்கள் உண்மையை வெளியே சொல்லவேண்டி வருகிறது.

இஸ்லாமியர்களே இதற்கு பதில் சொல்லுங்கள் (முக்கியமாக இது தான் இஸ்லாம் நண்பர் இதற்கு பதில் சொல்லவேண்டும்)

வேதம் என்றால் அளவு கோல் என்ன?

அதில் என்ன என்ன விவரங்கள் இருக்கலாம்?

நபி என்றால் என்ன?

அவரிடம் மனிதர்கள் எதிர்பார்க்கும் குணங்கள் என்ன?

இறைவன் ஒரு மனிதனை நபியாக தெரிந்தெடுக்க அவர் எதிர்பார்க்கும் தகுதிகள் என்ன ?

என்று சொல்வார்களானால், எல்லாருக்கும் பிரயொஜனமாக இருக்கும்.

இதற்கு பதில் சொல்வீர்களானால், பைபிளில் வரும் நபிகள் (தீர்க்கதரிசிகள்), நீங்கள் சொல்லும் தகுதிகளை பெற்று இருக்கிறார்களா இல்லையா என்று நாங்கள் முடிவு செய்கிறோம். மற்றும் நாங்களும், "நபி" என்ற ஒருவருக்கு பைபிள் படி , யேகோவா தேவன் என்ன தகுதிகளை எதிர்பார்த்தார் என்றுச் சொல்கிறோம்.

12. இயேசுவின் வம்ச வரலாறு

யூதாவின் இந்த நிகழ்ச்சி கிட்டத்தட்ட கி.மு. 1850ல் நடந்ததாகக் கொள்ளலாம். யூதாவிற்கும் இயேசுவிற்கும் தோராயமாக 1850 வருடங்கள் இடைவேளி உள்ளது. ஒரு வம்சத்திர்கு 25 அல்லது 30 வருடங்கள் எடுத்துக்கொண்டாலும், சுமார் 61 வம்சங்கள் உள்ளது (1850/30= 61.67).

இஸ்லாமியர்கள் எனக்கு ஒரு விவரத்தைச் சொல்லுங்கள். யூதா தாமார் நிகழ்ச்சி போன்று ஒரு தவறில் ஒரு மனிதன் பிறக்கிறான். அவன் அல்லாவை நம்பி, அல்லாவின் வழியில் தவறாது வாழ்கிறான். அவனை அல்லா ஏற்றுக்கொள்ளமாட்டாரா?

இன்னும் ஒரு விவரத்தை இஸ்லாமியர்கள் மறந்து போகிறார்கள். உலம மக்கள் எல்லாரும் முகமதுவோடு கூட பிறந்தது சாதாரண கணவன் மனைவி உறவுமுறையில், ஆனால், இயேசு மட்டும் தான் தந்தையில்லாமல் பிறந்தவர். இதை மறுக்கமுடியுமா உங்களால்?

ஒருவன் எவ்வளவு பெரிய தவறு செய்தாலும், அவன் மன்னிப்பு கோரினால், மற்றும் அதன் பிறகு அவன் அப்படிப் பட்ட தவறுகள் செய்யாமல் இருந்தால், அல்லா மன்னிக்க மாட்டாரா? இந்த யுதாவும், தாமாரும் அப்படித்தான் தவறு செய்தார்கள்? பிறகு திருந்தினார்கள்.

இன்று உங்களுடைய மற்றும் இந்தியாவில் உள்ள எல்லா இஸ்லாமியர்களின் மூதாதையர்கள் யார்? விக்கிரகங்களை வணங்கியர்கள் தானே? அதனால் உங்களை அல்லா வெறுத்து தள்ளுவாரா?

இயேசு ஒரு இஸ்ரவேல் வம்சத்தில் பிறந்தவர் என்பதை காட்டவே, பைபிளில் வம்சவரலாறு சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. இயேசு இந்த வம்சத்தில் பிறந்தார், அது சரியல்ல என்றுச் சொல்லும் நீங்கள். இயேசுவின் உண்மையான வம்சத்தைச் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம்? உங்களால் அந்த விவரத்தைச் சொல்லமுடியுமா?

13. முடிவுரை

தாவீது இப்படி விபச்சாரம் செய்த போது, அதன் மூலம் பிறந்த குழந்தையை மரிக்கச் செய்த யேகோவா தேவன், ஏன் யூதா மூலமாக பிறந்த இரண்டு பிள்ளைகளை மரிக்கச் செய்யவில்லை?

1.  ஆதாம் முதல் மோசே மூலம் 10 கட்டளைகள் கொடுக்கும் வரை முதல் காலகட்டம்.

2.  மேசேயின் கட்டளைகள் முதல் – இயேசுவரை இரண்டாவது காலக்கட்டம்.

3.  இயேசு முதல் – இன்று வரை மூன்றாவது காலக்கட்டம்.

ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் மனிதனிடம் தேவன் எதிர்பார்த்த தகுதிகள் அதிகரித்துக்கொண்டே வருகின்றன.

முதல் காலக்கட்டத்தில் ஒரு குடும்பத்தை (ஆபிரகாம் மற்றும் அவர் வம்சம்) தேவன் தெரிந்தெடுத்தார். இரண்டாம் காலக்கட்டத்தில் ஒரு நாடாக (கானானுக்கு வந்த இஸ்ரவேல் நாடு) மாறினார்கள். எனவே தான், பத்து கட்டளைகள் கொடுக்கப்பட்டது, மற்றும் விபச்சாரம் செய்யவேண்டாம் என்ற கட்டளை, செய்தால் தண்டனை.

மூன்றாம் காலக்கட்டம், நாம் வாழ்ந்துக்கொண்டு இருக்கிறோம். ஒரு பெண்ணை தவறான கண்ணோட்டத்தில் பார்த்தாலே, அது விபச்சாரம் செய்த பாவத்திற்கு சமம்.

யூதா முதலாம் காலக்கட்டத்திற்கு சம்மந்தப்பட்டவன். அதனால், பாவம் செய்யலாம் என்று நான் சொல்லவரவில்லை. ஆனால், கட்டளை வந்தபிறகு பாவம் செய்பவன் தண்டனையிலிருந்து தப்பமுடியாது என்றுச் சொல்லவருகிறேன், தாவீதைப் போல.

தாவீது இரண்டாம் கால கட்டத்தில் வாழ்ந்தவன். மோசேயின் கட்டளைகள் அனைத்தும் தெரிந்தவன், மட்டுமல்லாமல் ஒரு அரசன், அவனே தவறு செய்தால், தண்டனை கொடுத்தே ஆகவேண்டும். பைபிள் தேவன் குர்-ஆனில் அல்லா போல அல்ல, தவறு செய்தவன் தன் தீர்க்கதரிசியே ஆனாலும், தண்டனை உண்டு.

இனி, நாம் மூன்றாம் காலகட்டம், எங்களிடம் தேவன் எதிர்பார்க்கும் தகுதிகள், குணங்கள் இன்னும் அதிகம். புதிய ஏற்பாட்டின் மற்றும் இயேசுவின் மலைப் பிரசங்கத்தின் முன்பு, எந்த பழைய ஏற்பாட்டு நபரும் நீதிமான் ஆகமுடியாது. எனவே காலகட்டத்தைப் மாற்றி நாம் நல்ல குணங்களை அவர்களிடம் எதிர்பார்க்கமுடியாது, கூடாது.

New International Bible Commentary, Page : 7 சொல்கிறது, "It is anachronistic to judge Joshua or David by the standards of the Sermon on the Mount". ("யோசுவாவையும், தாவீதையும் இயேசுவின் மலைப் பிரசங்க தகுதியோடு (Standard) ஒப்பிடுவது சரியானது அல்ல" )

எனவே, இஸ்லாமியர்கள் இனி ஏதாவது சொல்லவேண்டுமானால், புதிய ஏற்பாட்டில் இயேசுவைப் பற்றிப் பேசுங்கள். அவர் குணங்கள், நடத்தை, அற்புதங்கள், மன்னிக்கும் தன்மை, பொருமை போன்றவற்றைப் பற்றி கேள்வி எழுப்புங்கள். பழைய ஏற்பாட்டு நபர்கள் எங்களுக்கு ஒரு எச்சரிக்கையே தவிர, எங்கள் வாழ்விற்கு அடிப்படை இல்லை. எங்கள் அஸ்திபாரம் இயேசு மற்றும் எங்கள் கோட்பாடுகள் பெரும்பான்மையாக புதிய ஏற்பாட்டிலிருந்து எடுக்கப்படுகிறது.

நீங்கள் பழைய ஏற்பாட்டு நபர் தவறு செய்தானே என்றுச் சொன்னால், நாங்களும் ஆமாம் என்றுச் சொல்லி இன்னும் சிலவிவரங்களை உங்களுக்கு சொல்வோம். அதனால், குர்-ஆன் வேதம் என்றும், முகமது ஒரு நபி என்றும் உங்களுக்கு சாதகமாக நிருபிக்கப்படாது என்பதை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

 

பின்னூட்டமொன்றை இடுக

Filed under அல்லாஹ், இஸ்லாம், கிறிஸ்தவம், குரான், முஸ்லீம்

இப்படியும் ஒரு மனிதனா?

இப்படியும் ஒரு மனிதனா?என்று கேட்கத்தோன்றுகிறது.இந்த மாதிரி எல்லாம் மனிதர்கள் உலகில் இருக்கிறார்களே?அதுவும் உலகில் உயர்ந்த நிலையில் போற்றப்படுகிறார்களே என்று நினைக்கும் போது மனம் விம்மித்தவிக்கிறது
 
 
 
முகமது என்னும் மாமனார்: ஒரு சிறு குறிப்பு

இஸ்லாமியர்கள் யூதாவின் தாமாரின் இந்த கதை பைபிளில் இருப்பதினால், அது ஒரு வேதமல்ல என்றுச் சொல்கிறார்கள். பழைய ஏற்பாட்டு நிகழ்ச்சிகள் நமக்கு ஒரு எச்சரிக்கையாகவும், படிப்பினையாகவும் இருக்கும்படியாக எழுதப்பட்டுள்ளது, அதை அப்படியே பின்பற்ற அல்ல.

இஸ்லாமிலும் ஒரு மாமனார் வருகிறார், அவர் பற்றியும் நாம் தெரிந்துக்கொள்ளவேண்டும் அல்லவா? அவருடைய நடக்கைக்கும் குணத்திற்கும் உலக மக்கள் யாரும் ஈடு ஆகமுடியாது, அவ்வளவு நேர்மையாக பரிசுத்தமாக வாழ்ந்தார் என்று இஸ்லாமியர்கள் பெருமைபடுவார்கள். அவருடைய வாழ்வு எல்லாருக்கும் எடுத்துக்கட்டாக உள்ளதா என்பதை, இதைப் படிப்பவர்கள் முடிவு செய்யுங்கள். அவர் தான் முகமது.

முகமதுவிற்கு ஒரு வளர்ப்பு மகன் இருந்தான், அவனுக்கு முகமது ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்தார். ஒரு நாள் அவர் தன் வளர்ப்பு மகனின் வீட்டிற்குச் செல்கிறார், ஆனால், தன் வளர்ப்பு மகன் அங்கில்லை. அவர் மருமகள் அவரை வீட்டிற்குள் வரும்படி அழைக்கிறார், இவர் வரமறுக்கிறார். இந்த நிகழ்ச்சியைப் பற்றி இஸ்லாமியர் சரித்திர ஆசிரியர் "டபரி" என்ன சொல்கிறார் என்றுப் பாருங்கள் .

 

Imam Tabari wrote (History of Tabari, vol 8):

"One day Muhammad went out looking for Zaid (Mohammed's adopted son). Now there was a covering of hair cloth over the doorway, but the wind had lifted the covering so that the doorway was uncovered. Zaynab was in her chamber, undressed, and admiration for her entered the heart of the Prophet".

The admiration was noticed by Zainab. She mentioned it to her husband Zaid later. He rushed to his father's house and offered Zainab to him. Mohammed worried about possible bad press and refused to accept it. But Allah will not take no for an answer and sent an instant revelation insisting on their union.

இப்படியும் ஒரு மனிதனா?

முகமது தன் வளர்ப்பு மகனின் வீட்டிற்குச் செல்லும் போது, வாசலில் போடப்பட்டிருந்த துணி சிறிது காற்றினால் நகர்ந்ததால், தன் மருமகளிடம் பார்க்கக்கூடாததை முகமது பார்த்துவிடுகிறார். தன் மருமகளின் அழகு இவர் உள்ளைத்திற்குள் செல்கிறது . இதை தன் கணவனுக்கு ஜைனப் தெரிவிக்கும்போது, அவன் முகமதுவிடம் சென்று "தான் தன் மனைவியை விவாகரத்து செய்துவிடுகிறேன், நீங்கள் ஆசைப்பட்டதால், திருமணம் செய்துக்கொள்ளுங்கள்" என்றுச் சொல்கிறார்.

அதற்கு முகமது, "வேண்டாம், உன் மனைவியை நீயே வைத்துக்கொள்" என்று சொல்கிறார்(அந்த காலத்தில் இஸ்லாமுக்கு முன்பு, இப்படி மருமகளை திருமணம் செய்துக்கொள்வது, மிகப்பெரும் குற்றமாக கருதப்பட்டது. அன்று மட்டுமல்ல இன்று கூட அது குற்றம் தான்.), இதை பார்த்துக்கொண்டு இருக்கிற அல்லா, உடனே ஒரு வசனத்தை இறக்குகிறார், தன் நபியின் ஆசையை பூர்த்தி செய்ய, அது தான் குர்-ஆன் 33:37.

குர்-ஆன் 33:37

(நபியே!) எவருக்கு அல்லாஹ்வும் அருள் புரிந்து, நீரும் அவர் மீது அருள் புரிந்தீரோ, அவரிடத்தில் நீர்; "அல்லாஹ்வுக்குப் பயந்து நீர் உம் மனைவியை (விவாக விலக்குச் செய்து விடாமல்) உம்மிடமே நிறுத்தி வைத்துக் கொள்ளும்" என்று சொன்ன போது அல்லாஹ் வெளியாக்க இருந்ததை, மனிதர்களுக்குப் பயந்து நீர் உம்முடைய மனத்தில் மறைத்து வைத்திருந்தீர்; ஆனால் அல்லாஹ் அவன் தான், நீர் பயப்படுவதற்குத் தகுதியுடையவன்; ஆகவே ஜைது அவளை விவாக விலக்கு செய்துவிட்ட பின்னர் நாம் அவளை உமக்கு மணம் செய்வித்தோம்; ஏனென்றால் முஃமின்களால் (சுவீகரித்து) வளர்க்கப்பட்டவர்கள், தம் மனைவிமார்களை விவாகரத்துச் செய்து விட்டால், அ(வர்களை வளர்த்த)வர்கள் அப்பெண்களை மணந்து கொள்வதில் யாதொரு தடையுமிருக்கக் கூடாது என்பதற்காக (இது) நடைபெற்றே தீர வேண்டிய அல்லாஹ்வின் கட்டளையாகும். (33:37)

அல்லா சொல்கிறார், முகமதுவிற்கு தன் மருமகள் மீது ஆசை இருந்தும், மனிதர்களுக்கு பயந்து, (ஏனென்றால், அப்படிப் பட்ட வழக்கம் இருட்டில் வாழ்ந்ததாகச் சொல்லும் மக்கா அரபி மக்களிடம் கூட இல்லை) அதை மனதிலே மறைத்து " உன் மனைவியை விவாகரத்து" செய்யவேண்டாம் என்றுச் சொன்னாராம். அதை அறிந்த அல்லா, வளர்ப்பு மகன் விவாகரத்து செய்துவிட்ட பிறகு உனக்கு உன் மருமகளோடு திருமணத்தை "நாம் செய்தோம் " என்றுச் சொல்கிறார்.

இப்படியெல்லாம் நடக்கவில்லை, சரித்திர ஆசிரியர் தவறாகச் சொன்னார் என்று இஸ்லாமியர்கள் சொல்வார்கள். சரி சரித்திர ஆசிரியர் சொன்னது தவறு என்றே வைத்துக்கொள்வோம், குர்-ஆனில் அல்லா சொன்னது தவறாகுமா? இந்த வசனம் இன்று இஸ்லாமியர்களிடம் உள்ள குர்-ஆனில் இல்லையா?

ஒரு வளர்ப்பு மகன் தன் தந்தையைப் பார்த்து, "நான் விவாகரத்து செய்துவிடுகிறேன், நீங்கள் திருமணம் செய்துக்கொள்ளுங்கள்" என்றுச் சொன்னால் அதன் பொருள் என்ன? இதற்கு முன்பு என்ன நடந்துயிருந்தால் இந்த வார்த்தைகள் வெளிவரும்?

"உன் மனைவியை நீயே வைத்துக்கொள்" என்று முகமது சொன்னார் என்று குர்-ஆன் சொல்கிறது, சரித்திர ஆசிரியரை விட்டுவிடுவோம்.

முகமது சொன்னது பதில் என்றால், அதற்கு முன்பு தன் மகன் என்ன சொல்லியிருப்பான் என்று சுலபமாக யூகிக்கலாம். இதற்கு Ph.D பட்டம் படித்துவரவேண்டிய அவசியமில்லை.

எனவே, குர்-ஆன் வசனப்படி, முகமது தன் மகனின் வீட்டிற்குச் சென்று வரும் போது, ஏதோ நடந்துள்ளது, அதை தன் மனைவி மூலம் அறிந்த வளர்ப்பு மகன் தந்தையிடம் என்ன சொல்லியிருந்தால், முகமது இப்படி "உன் மனைவியை நீயே வைத்துக்கொள் " என்றுச் சொல்லமுடியும். சிந்தித்து பார்க்கவேண்டும்.

தன் மருமகளை வளர்ப்பு மகன் விவாகரத்து செய்தது உண்மையா இல்லையா?

முகமது தன் முன்னால் மருமகளை திருமணம் செய்தது உண்மையா இல்லையா? இதை யாரும் மறுக்கமாட்டார்கள்.

இந்த இரண்டு விவரங்கள் மட்டும் தவறு என்றுச் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம்?

இந்த கட்டுரையில் நாம் சிந்திக்கவேண்டியது:

ஒரு நபர் தன் மருமகள் வேசியாக வேடமிட்டு உட்கார்ந்து இருப்பதை அறியாமல் அவளிடம் வேசித்தனம் செய்ததால், அந்த நிகழ்ச்சி பைபிளில் இருப்பதால், அது வேதம் என்று அழைக்கப்படக்கூடாது என்றால்…..

தன் மருமகள் என்று தெரிந்தே அவள் மீது ஆசைப் பட்டு ( எப்படி ஆசை உருவானது என்று சரித்திர ஆசிரியர் சொல்வதை நாம் மறந்துவிடுவோம்), அதை அறிந்த மகன் அவளை விவாகரத்து செய்வதும், அதற்காகவே ஒரு வசனத்தை அல்லா இறக்குவதும் உண்மையானால். அப்படிப் பட்ட நபரை எப்படி ஒரு "நபி" இறைத்தூதர் என்றும், அவர் மூலமாக இறக்கிய வசனங்கள் இறைவேதம் என்றும் எப்படி நம்புவது?

எந்த ஆணாக இருந்தாலும் சரி, தற்செயலாக சில காட்சிகளை தெரியாமல் பார்த்துவிடுவது உண்டு, அதற்காக அல்லா ஒரு வசனத்தை இறக்கவேண்டுமா?

தன் தகப்பன் தன் மனைவியின் மீது ஆசைப்படுகிறான் என்றுச் சொல்லி தன் தந்தையை கொலை செய்த மனிதர்கள் பற்றி நாம் செய்தித்தாள்களில் படிக்கிறோம், ஆனால் இங்கு ஒரு மகன் தன் தந்தைக்காக தன் மனைவியையே விவாகரத்து செய்கிறான் என்றால்….. என்ன சொல்வது?

இதற்குச் சரியாக அல்லாவும், இப்படிப் பட்ட திருமணங்கள் எல்லாரும் செய்யலாம் என்றுச் சொல்லி எல்லாருக்கும் அனுமதி அளிக்கிறார், இதை யாரிடம் சொல்லி முறையிடுவது?

யூதா தெரியாமல் பாவம் செய்தான், தெரிந்துவிட்ட பிறகு வேதனைப்பட்டான் பிறகு அதைச் செய்யவில்லை. ஆனால் முகமது ? முகமதுவை விட யூதாவே மிகவும் நல்லவன் என்றுச் சொல்லத் தோன்றுகிறது.

விவரம் 2: சிலர் இந்நிகழ்ச்சியை இப்படியும் சொல்கிறார்கள், முகமது முதலிலேயே ஜைனப்பை திருமணம் செய்ய ஜைனப் பெற்றோரிடம், கேட்டதாகவும், அதற்கு அவர்கள்(முஸ்லீம்களாக மாறியவர்கள்) வயது வித்தியாசம் முகமதுவிற்கும், ஜைபப்பிற்கும் அதிகமாக இருப்பதால், கொடுக்கமாட்டேன் என்றுச் சொன்னதாகவும், இதனால் ஏமாற்றமடைந்த முகமது, தன் வளர்ப்பு மகனை ஜைனப்பிற்கு மனமுடித்து கொடுத்ததாகவும், அவர்கள் இருவரும் அதிகமாக சண்டையிட்டுக்கொண்டு இருப்பதால், வளர்ப்பு மகன் விவாகரத்து செய்ததாகவும், ஜனப்பிற்கு வேறு வழியில்லாததால், கடைசியாக முகமதின் கோரிக்கையை அல்லாவின் வசனம் இறக்கியவுடன், ஜைனப் முகமதை திருமணம் செய்ததாகவும் சொல்கிறார்கள். Source : Read this Article

விவரம் 3: இஸ்லாமியர்கள் சொல்கிறார்கள், ஜயத்(வளர்ப்பு மகன்), மற்றும் ஜைனப்(மருமகள்) இருவருக்கும் திருமணம் செய்து வைத்தது முகமது தான், அவர்கள் தாம்பத்திய வாழ்வில் சண்டைகள் அதிகமாக இருப்பதால், ஜையத் விவாகரத்து செய்யும் போது, அல்லாவின் கட்டளையின் படி, முகமது திருமணம் செய்தார் என்று.

மேலே சொன்ன மூன்று விவரங்களில் எது சரி என்று ஒரு தனி கட்டுரையில் பார்க்கலாம்., இந்த கட்டுரைக்கு இது போதும்.

சரித்திர ஆசிரியர் சொல்வதும், குர்-ஆன் வசனம் சொல்வதும் கவனித்தால், ஒரு உண்மை புரியும். அது என்ன? முகமது தன் வளர்ப்பு மகனின் மனைவியை விவாகரத்திற்கு பின்பு திருமணம் செய்துக்கொண்டார் என்பது. சொன்ன விவரங்களில் எது உண்மையாக இருக்கும், என்பதை கீழுள்ள் தொடுப்புகளை பார்க்கவும். மற்றும் இஸ்லாமிய தளங்களில் இதைப் பற்றிச் சொல்லும் விவரங்களையும் படியுங்கள்.

islam Watch | Muslim Hope | Islam Review | Daniel Piles | Faith Freedom | News FaithFreedom | News FaithFreedom | hadith Muslim from usc.edu

வேதம் என்றால் அதில் என்ன என்ன இருக்கவேண்டும்? வேதம் என்பதின் அளவுகோல் என்ன? இஸ்லாமியர்கள் தான் சொல்லவேண்டும்.

இனி இஸ்லாமியர்கள் தான் ஒரு பட்டியல் இடவேண்டும். வேதம் என்றால், என்ன என்ன இருக்கலாம்? ஒரு "நபி" அல்லது "தீர்க்கதரிசி" என்றால் எப்படி வாழவேண்டும் என்று?

யூதாவை பின்பற்றுங்கள் என்று பைபிளில் எங்கும் சொல்லவில்லை, எந்த சர்சிலும் இதைப் பற்றி பேசினால், யூதா செய்தது தவறு தான் என்றுச் சொல்லி, எல்லா பாஸ்டர்களும் மக்களை எச்சரிப்பார்கள். ஆனால், குர்-ஆன் முகமது செய்தது ஒரு வழிகாட்டி என்றுச் சொல்கிறது அதை மற்றவர்கள் பின்பற்றும்படி வாய்ப்பும் கொடுக்கிறது.

யூதாவை கிறிஸ்தவர்கள் எப்போதோ மறந்துவிட்டார்கள், ஆனால் இஸ்லாமியர்கள் இன்னும் வளர்ப்பு மகன்களை தத்து எடுக்க பயப்படுகிறார்கள்? ஏன் தெரியுமா? மாமனாருக்கு தன் மருமகள் மீது ஆசை வந்துவிடுமோ, அதனால், அவன் விவாகரத்து செய்யவேண்டி வருமோ என்று தான்.

முகமது எத்தனை மனைவிகளை திருமணம் செய்தாலும், யாரை திருமணம் செய்தாலும், கிறிஸ்தவர்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, இதைப் பற்றி எங்களுக்கு கவலையில்லை, ஆனால், இப்படிப் பட்டவர் மூலமாக வந்த புத்தகம், பைபிள் திருத்தப்பட்டது என்றுச் சொல்வதனால் மற்றும் இஸ்லாமியர்கள் பைபிளில் உள்ள நிகழ்ச்சிகளைப் பற்றி தவறாக விமர்சிப்பதனால் தான், நாங்கள் உண்மையை வெளியே சொல்லவேண்டி வருகிறது.

இஸ்லாமியர்களே இதற்கு பதில் சொல்லுங்கள் (முக்கியமாக இது தான் இஸ்லாம் நண்பர் இதற்கு பதில் சொல்லவேண்டும்)

வேதம் என்றால் அளவு கோல் என்ன?

அதில் என்ன என்ன விவரங்கள் இருக்கலாம்?

நபி என்றால் என்ன?

அவரிடம் மனிதர்கள் எதிர்பார்க்கும் குணங்கள் என்ன?

இறைவன் ஒரு மனிதனை நபியாக தெரிந்தெடுக்க அவர் எதிர்பார்க்கும் தகுதிகள் என்ன ?

என்று சொல்வார்களானால், எல்லாருக்கும் பிரயொஜனமாக இருக்கும்.

இதற்கு பதில் சொல்வீர்களானால், பைபிளில் வரும் நபிகள் (தீர்க்கதரிசிகள்), நீங்கள் சொல்லும் தகுதிகளை பெற்று இருக்கிறார்களா இல்லையா என்று நாங்கள் முடிவு செய்கிறோம். மற்றும் நாங்களும், "நபி" என்ற ஒருவருக்கு பைபிள் படி , யேகோவா தேவன் என்ன தகுதிகளை எதிர்பார்த்தார் என்றுச் சொல்கிறோம். 

இயேசுவின் வம்ச வரலாறு

யூதாவின் இந்த நிகழ்ச்சி கிட்டத்தட்ட கி.மு. 1850ல் நடந்ததாகக் கொள்ளலாம். யூதாவிற்கும் இயேசுவிற்கும் தோராயமாக 1850 வருடங்கள் இடைவேளி உள்ளது. ஒரு வம்சத்திர்கு 25 அல்லது 30 வருடங்கள் எடுத்துக்கொண்டாலும், சுமார் 61 வம்சங்கள் உள்ளது (1850/30= 61.67).

இஸ்லாமியர்கள் எனக்கு ஒரு விவரத்தைச் சொல்லுங்கள். யூதா தாமார் நிகழ்ச்சி போன்று ஒரு தவறில் ஒரு மனிதன் பிறக்கிறான். அவன் அல்லாவை நம்பி, அல்லாவின் வழியில் தவறாது வாழ்கிறான். அவனை அல்லா ஏற்றுக்கொள்ளமாட்டாரா?

இன்னும் ஒரு விவரத்தை இஸ்லாமியர்கள் மறந்து போகிறார்கள். உலம மக்கள் எல்லாரும் முகமதுவோடு கூட பிறந்தது சாதாரண கணவன் மனைவி உறவுமுறையில், ஆனால், இயேசு மட்டும் தான் தந்தையில்லாமல் பிறந்தவர். இதை மறுக்கமுடியுமா உங்களால்?

ஒருவன் எவ்வளவு பெரிய தவறு செய்தாலும், அவன் மன்னிப்பு கோரினால், மற்றும் அதன் பிறகு அவன் அப்படிப் பட்ட தவறுகள் செய்யாமல் இருந்தால், அல்லா மன்னிக்க மாட்டாரா? இந்த யுதாவும், தாமாரும் அப்படித்தான் தவறு செய்தார்கள்? பிறகு திருந்தினார்கள்.

இன்று உங்களுடைய மற்றும் இந்தியாவில் உள்ள எல்லா இஸ்லாமியர்களின் மூதாதையர்கள் யார்? விக்கிரகங்களை வணங்கியர்கள் தானே? அதனால் உங்களை அல்லா வெறுத்து தள்ளுவாரா?

இயேசு ஒரு இஸ்ரவேல் வம்சத்தில் பிறந்தவர் என்பதை காட்டவே, பைபிளில் வம்சவரலாறு சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. இயேசு இந்த வம்சத்தில் பிறந்தார், அது சரியல்ல என்றுச் சொல்லும் நீங்கள். இயேசுவின் உண்மையான வம்சத்தைச் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம்? உங்களால் அந்த விவரத்தைச் சொல்லமுடியுமா?

முடிவுரை

தாவீது இப்படி விபச்சாரம் செய்த போது, அதன் மூலம் பிறந்த குழந்தையை மரிக்கச் செய்த யேகோவா தேவன், ஏன் யூதா மூலமாக பிறந்த இரண்டு பிள்ளைகளை மரிக்கச் செய்யவில்லை?

1.  ஆதாம் முதல் மோசே மூலம் 10 கட்டளைகள் கொடுக்கும் வரை முதல் காலகட்டம்.

2.  மேசேயின் கட்டளைகள் முதல் – இயேசுவரை இரண்டாவது காலக்கட்டம்.

3.  இயேசு முதல் – இன்று வரை மூன்றாவது காலக்கட்டம்.

ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் மனிதனிடம் தேவன் எதிர்பார்த்த தகுதிகள் அதிகரித்துக்கொண்டே வருகின்றன.

முதல் காலக்கட்டத்தில் ஒரு குடும்பத்தை (ஆபிரகாம் மற்றும் அவர் வம்சம்) தேவன் தெரிந்தெடுத்தார். இரண்டாம் காலக்கட்டத்தில் ஒரு நாடாக (கானானுக்கு வந்த இஸ்ரவேல் நாடு) மாறினார்கள். எனவே தான், பத்து கட்டளைகள் கொடுக்கப்பட்டது, மற்றும் விபச்சாரம் செய்யவேண்டாம் என்ற கட்டளை, செய்தால் தண்டனை.

மூன்றாம் காலக்கட்டம், நாம் வாழ்ந்துக்கொண்டு இருக்கிறோம். ஒரு பெண்ணை தவறான கண்ணோட்டத்தில் பார்த்தாலே, அது விபச்சாரம் செய்த பாவத்திற்கு சமம்.

யூதா முதலாம் காலக்கட்டத்திற்கு சம்மந்தப்பட்டவன். அதனால், பாவம் செய்யலாம் என்று நான் சொல்லவரவில்லை. ஆனால், கட்டளை வந்தபிறகு பாவம் செய்பவன் தண்டனையிலிருந்து தப்பமுடியாது என்றுச் சொல்லவருகிறேன், தாவீதைப் போல.

தாவீது இரண்டாம் கால கட்டத்தில் வாழ்ந்தவன். மோசேயின் கட்டளைகள் அனைத்தும் தெரிந்தவன், மட்டுமல்லாமல் ஒரு அரசன், அவனே தவறு செய்தால், தண்டனை கொடுத்தே ஆகவேண்டும். பைபிள் தேவன் குர்-ஆனில் அல்லா போல அல்ல, தவறு செய்தவன் தன் தீர்க்கதரிசியே ஆனாலும், தண்டனை உண்டு.

இனி, நாம் மூன்றாம் காலகட்டம், எங்களிடம் தேவன் எதிர்பார்க்கும் தகுதிகள், குணங்கள் இன்னும் அதிகம். புதிய ஏற்பாட்டின் மற்றும் இயேசுவின் மலைப் பிரசங்கத்தின் முன்பு, எந்த பழைய ஏற்பாட்டு நபரும் நீதிமான் ஆகமுடியாது. எனவே காலகட்டத்தைப் மாற்றி நாம் நல்ல குணங்களை அவர்களிடம் எதிர்பார்க்கமுடியாது, கூடாது.

New International Bible Commentary, Page : 7 சொல்கிறது, "It is anachronistic to judge Joshua or David by the standards of the Sermon on the Mount". ("யோசுவாவையும், தாவீதையும் இயேசுவின் மலைப் பிரசங்க தகுதியோடு (Standard) ஒப்பிடுவது சரியானது அல்ல" )

எனவே, இஸ்லாமியர்கள் இனி ஏதாவது சொல்லவேண்டுமானால், புதிய ஏற்பாட்டில் இயேசுவைப் பற்றிப் பேசுங்கள். அவர் குணங்கள், நடத்தை, அற்புதங்கள், மன்னிக்கும் தன்மை, பொருமை போன்றவற்றைப் பற்றி கேள்வி எழுப்புங்கள். பழைய ஏற்பாட்டு நபர்கள் எங்களுக்கு ஒரு எச்சரிக்கையே தவிர, எங்கள் வாழ்விற்கு அடிப்படை இல்லை. எங்கள் அஸ்திபாரம் இயேசு மற்றும் எங்கள் கோட்பாடுகள் பெரும்பான்மையாக புதிய ஏற்பாட்டிலிருந்து எடுக்கப்படுகிறது.

நீங்கள் பழைய ஏற்பாட்டு நபர் தவறு செய்தானே என்றுச் சொன்னால், நாங்களும் ஆமாம் என்றுச் சொல்லி இன்னும் சிலவிவரங்களை உங்களுக்கு சொல்வோம். அதனால், குர்-ஆன் வேதம் என்றும், முகமது ஒரு நபி என்றும் உங்களுக்கு சாதகமாக நிருபிக்கப்படாது என்பதை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

 
 

பின்னூட்டமொன்றை இடுக

Filed under அல்லாஹ், இஸ்லாம், கிறிஸ்தவம், குரான், முகமது, முஸ்லீம்

காப்பியில் ஈ விழுந்தால்

காப்பியில் ஈ விழுந்தால்

ஈமானுள்ள நல்லடியார்களே,

இஸ்லாத்தைப் பற்றி அறிந்து கொள்வது ஃபர்ஸ். அது ஒவ்வொரு இஸ்லாமியனுக்கும் கடமை. இஸ்லாமிய மார்க்க அறிவை பெற்று பயன் பெறுவோமாக.

இன்றைய பாடம் முக்கியமானது. இன்று ஒரு முக்கியமான முட்டாள்தனத்தை உங்களுக்கு உபதேசிக்கிறேன்.

நம் அன்றாட வாழ்க்கையின் முக்கிய நிகழ்ச்சியை குறித்து நம் ஸல் முகம்மது சொன்னது என்ன தெரியுமா…

" நீ பருகும் பானத்தில் ஒரு ஈ விழுந்துவிட்டால், அந்த ஈயை முழுதுமாக பானத்தில் தோய்த்தெடுத்து விட வேண்டும். ஏனென்றால், ஈக்களின் ஒரு இறக்கையில் நோயும், மற்றொரு இறக்கையில் அந்த நோய்க்கான மருந்தும் இருக்கின்றன'

Narrated Abu Huraira:

The Prophet said "If a house fly falls in the drink of anyone of you, he should dip it (in the drink), for one of its wings has a disease and the other has the cure for the disease." (Sahih Al-Bukhari: Volume 4, Book 54, Number 537)

பார்த்தீர்களா, இறைநேசர்களே!!!

இறைவசனத்தில் எத்தனையோ அறிவியல் விஞ்ஞானங்கள் தோய்ந்து கிடப்பது தெரியுமல்லவா. அதுபோலவே, எல்லாமரிந்த நம் முகம்மதுவும் விஞ்ஞான அறிவியல் நுணுக்கங்களை ஆயிரத்து நானூறு ஆண்டு முன்பே சொல்லிவிட்டார் பார்த்தீர்களா?

சரி, நான் முன்பு சொன்ன இன்னொரு விஞ்ஞான வழியையும் நீங்கள் இடைவிடாது பின்பற்றுகிறீர்கள் தானே? அதுதான், ஒட்டக மூத்திரத்தை தினசரி குடித்தால் எல்லா நோயும் நீங்கும் என்பது. அதோடு சேர்த்து இந்த மார்க்க அறிவையும் கடைபிடியுங்கள், அன்பர்களே.

எல்லாப்புகழும் இறைவனுக்கே!!!

பின்னூட்டமொன்றை இடுக

Filed under இஸ்லாம், குரான், முகமது, முஸ்லீம், விஞ்ஞானம்

மறைந்த நடிகர் ரகுவரனும்,மறையியல் இஸ்லாமும்

மறைந்த நடிகர் ரகுவரனும்,மறையியல் இஸ்லாமும் இது உண்மையா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம்.ஆனால் இவருக்கும் இஸ்லாமுக்கும் ஒரு சம்மந்தமும் இல்லை என்று அனைவருக்கும் தெரியும்.
 
ஆனால் அவர் குடியிருந்த ஊரில் ஒரு மசூதி இருந்தது அது வழியாத்தான் அவர் தினமும் வேளியே புறப்படுவார்.அந்த மசூதியை கடக்கும் போது அவர் குரான் வசனம் ஓதுவதை கேட்டிருக்கிறார்.பின்பு குரான் படித்தார்.அதில் அகில உலகுக்கும் நேர்வழி உள்ளது?அப்படின்னு சொன்னார்.
 
நடிகரானபின் அவர் கலிமா சொல்லி இஸ்லாத்தில் இணைந்தார்.அல்ஹம்துலில்லாஹ்.
 
இப்படி ஒரு பிரபலமான நபர் இறந்து விட்டால் அவரை பற்றி இந்த மாதிரியான ஜீம்பூம்பா கதைகளை சொல்ல ஆரம்பித்துவிடுவார்கள் இந்த ஜிஹாதி கும்பல்.
 
ஏற்கனவே இப்படி நிரைய பேரை சொல்லி இருக்காங்க தேடிட்டு இருக்கிகேன்,கிடைச்சதும் பதிக்கிறேன்.உதாரணத்துக்கு கீழே ஒன்னு மட்டும்
 
 
 

Example

 
மொழியாக்கம்:

"எல்லாப்புகழும் அல்லாஹ்வுக்கே; அவனே தான் நாடியவர்களுக்கு நேர்வழியைக் காட்டுபவன். தர்க்க ரீதியிலான உண்மைகளை நம்பி ஆய்வுக்குட்படுத்தும் நம்பிக்கையாளர்களுக்கு நேர்வழியைக் கொடுப்பவனும் அவனே! அவன் வழங்கிய வழிகாட்டலை விடச் சிறந்ததை உலகில் எவரும் காட்ட முடியாது; விண்ணிலும்கூட!
இஸ்லாத்தினால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அறிவியல் பூர்வமான நிரூபனங்களின் மூலமே சிலர் திடமான நம்பிக்கையாளர்களாக ஆகின்றனர்.

சுனிதா வில்லியம்ஸ் சமீபத்தில் நாஸா விண்வெளி மையத்திலிருந்து பூமிக்குத் திரும்பியதும் தன்னுடன் பயணித்த சகவிஞ்ஞானிகள் சிலருடன் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக் கொண்டுள்ளார்! விண் நிலையத்திற்குச் சென்றபோது தன்னுடன் பைபிள், திருக்குர்ஆன் மற்றும் கீதையை எடுத்துச் சென்றார். சில காரணங்களுக்காக அவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றதை ரகசியமாக வைத்துள்ளார். இந்தியாவிலுள்ள அவரின் உறவினர் ஒருவரும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்!

வெகுசீக்கிரம் இந்தியாவிற்குத் திரும்பி அனைத்து உண்மைகளையும்
பகிரங்கப்படுத்த உள்ளார்; சங்பரிவார RSS சுனிதா வில்லியம்ஸின் இந்திய வருகைக்காக காத்திருக்கிறார்கள். நிலவுக்குச் சென்று திரும்பிய முதல் மனிதர் நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங்கும் பிற்காலத்தில் இஸ்லாத்தில் இணைந்தார்;ஆனால் இதுபற்றிய தகவல்கள் பரம
ரகசியமாக வைக்கப்பட்டுள்ளன"

http://unmaiadiyann.blogspot.com/search?q=%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%BE

1 பின்னூட்டம்

Filed under அல்லாஹ், இஸ்லாம், குரான், முகமது, முஸ்லீம், ரகுவரன்

நாங்கள் நிர்வாணமாய் நிற்கிறோம்,ஆனால் நீங்கள்?மனதை கல்லாக்கி கொண்டு இந்த காட்சிகளை பார்க்கவும்1 பின்னூட்டம்

Filed under இந்து, இஸ்லாம், கிறிஸ்தவம், நிர்வாணம், பஞ்சம், முஸ்லீம்

பெண்கள் எத்தனை தடவை உடலுறவு கொண்டாலும் கன்னித்தன்மை மாறாமல் குமரிப்பெண்களாய் இருப்பார்களாம்.

இந்த புத்தகத்தை பார்த்தால், ஒரு இஸ்லாமியர் தான் எழுதினார் என்று சொல்லலாம். ஆனால், இப்பொது யாரிடமாவது கேட்டால், இதில் மேற்கோல் காட்டப்பட்ட ஹதீஸ் ஆதாரங்கள் மிகவும் பலவீனமானவை, இவைகளை நாம் நம்பவேண்டியதில்லை என்றுச் சொல்லி தப்பித்துக்கொள்வார்கள்.

ஆனால், சொர்க்கத்தில் அல்லா பெண்களை கொடுப்பார் என்பதில் எந்த சந்தேகமில்லை. குர்-ஆனின் இந்த வசனங்களை பார்க்கவும்.

குர்ஆன் 37:48 இன்னும், அவர்களிடத்தில் அடக்கமான பார்வையும், நெடிய கண்களும் கொண்ட (அமர கன்னியரும்) இருப்பார்கள்.

குர்ஆன் 52:20 அணி அணியாகப் போடப்பட்ட மஞ்சங்களின் மீது சாய்ந்தவர்களாக அவர்கள் இருப்பார்கள்; மேலும், நாம் அவர்களுக்கு, நீண்ட கண்களையுடைய (ஹூருல் ஈன்களை) மணம் முடித்து வைப்போம்.

குர்ஆன் 44:54 இவ்வாறே (அங்கு நடைபெறும்) மேலும் அவர்களுக்கு ஹூருல் ஈன்களை நாம் மண முடித்து வைப்போம்.

குர்ஆன் 55:56 அவற்றில் அடக்கமான பார்வையுடைய (அமர) கன்னியர் இருக்கின்றனர். அவர்களை இவர்களுக்கு முன்னர் எந்த மனிதனும், எந்த ஜின்னும் தீண்டியதில்லை.

[ யாரும் தொடாமல் தான் மட்டும் தான் முதல் முதலில் தொடவேண்டும் என்ற ஆசை ஆண்களுக்கு உண்டு, இந்த Weakness ஐ அல்லா கண்டுபிடித்துள்ளார். ]

(அங்கு இவர்களுக்கு) ஹூருல் ஈன் (என்னும் நெடிய கண்களுடைய) கன்னியர் இருப்பர். ( குர்ஆன் 56:22)
மறைக்கப்பட்ட முத்துக்களைப் போல் அவர்கள் (இருப்பார்கள்). (குர்ஆன் 56:23)
(இவையாவும்) சுவர்க்க வாசிகள் (இம்மையில் செய்து கொண்டிருந்த) செயல்களுக்கு கூலியாகும். (குர்ஆன் 56:24)

ஹூர் (என்னும் அக்கன்னியர் அழகிய) கூடாரங்களில் மறைக்கப்பட்டிருப்பர். (குர்ஆன் 55:72)
அவர்களை இவர்களுக்கு முன்னர் எந்த மனிதனும், எந்த ஜின்னும் தீண்டியதில்லை. (குர்ஆன் 55:74)

சஹி புகாரி என்று இஸ்லாமியர்களால் உண்மை என்று கருதப்படுகின்ற ஹதீஸிலிருந்து

பாகம் 3, அத்தியாயம் 56, எண் 2796
‘ என்று இறைத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்”

இறைவழியில் காலையில் சிறிது நேரம் அல்லது, மாலையில் சிறிது நேரம் (போர் புரியச்) செல்வது உலகத்தையும் அதிலுள்ள பொருட்களையும் விடச் சிறந்தது. உங்களில் ஒருவரின் வில்லின் அளவுக்குச் சமமான, அல்லது ஒரு சாட்டையளவுக்குச் சமமான (ஒரு முழம்) இடம் கிடைப்பது உலகத்தையும் அதிலுள்ளவற்றையும் விடச் சிறந்தது. சொர்க்கவாசிகளில் (ஹூருல் ஈன்களில்) ஒரு பெண், உலகத்தாரை எட்டிப் பார்த்தால் வானத்திற்கும் பூமிக்குமிடையே உள்ள அனைத்தையும் பிரகாசமாக்கி விடுவாள்; பூமியை நறுமணத்தால் நிரப்பி விடுவாள். அவளுடைய தலையிலுள்ள முக்காடோ உலகத்தையும் அதிலுள்ளவற்றையும் விடச் சிறந்ததாகும்.

என அனஸ்(ரலி) அறிவித்தார்.

பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3254
‘ என்று இறைத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்”

சொர்க்கத்தில் முதலாவதாக நுழையும் அணியினர் பௌர்ணமி இரவின் சந்திரனைப் போன்று தோற்றமளிப்பார்கள். (அடுத்து) அவர்களின் சுவடுகளைப் பின்தொடர்ந்து சொர்க்கத்தினுள் நுழைபவர்கள், வானத்தில் நன்கு ஒளி வீசிப் பிரகாசிக்கும் நட்சத்திரத்தைப் போன்று (பிரகாசமாகவும் அழகாகவும்) இருப்பார்கள். அவர்களின் உள்ளங்கள் ஒரே மனிதரின் உள்ளத்தைப் போன்றிருக்கும். அவர்களுக்கிடையே பரஸ்பர வெறுப்போ, பொறாமையோ இருக்காது. ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் ‘ஹூருல் ஈன்’ எனப்படும் அகன்ற (மான் போன்ற) விழிகளையுடைய மங்கையரிலிருந்து இரண்டு மனைவிமார்கள் இருப்பார்கள். அவர்களின் கால்களின் எலும்பு மஜ்ஜைகள் (காலின்) எலும்புக்கும் சதைக்கும் அப்பாலிருந்து வெளியே தெரியும்.

[ கண்ணாடி போல இருப்பார்கள். என்னே ஒரு பாக்கியம். அதாவது Transperant என்று சொல்வோமே அதுபோல, இந்த பக்கத்திலிருந்து நாம் பார்த்தால், அவர்கள் பின்னாலே என்ன பொருள் உள்ளதோ அது தெரியும். அப்படியானால், வயிற்றுப்பகுதியில் பார்த்தோமானால், வயிற்றில் உள்ள குடல், நரம்புகள், இரத்தவோட்டம் எல்லாமே பார்க்கலாம் என்றுச் சொல்லுங்க. நான் எழுதும் போதே, இயேசுவின் மீது எனக்கு கோபம் வருகிறது, ஏன் இதை எல்லாம் கிறிஸ்தவர்களுக்கு இல்லாமல் செய்துவிட்டார்.

குறைந்தது, இந்த உலகத்தில் என்னோடு உள்ள மனைவியை, சொர்க்கத்தில் மறுபடியும் இளமையை கொண்டுவந்து(எனக்கு கூட இளமை வேண்டும்) எங்கள் இருவரை திருமணம் செய்து வைக்ககூடாதா? இவ்வுலகத்தில் உள்ள எல்லா உணர்வுகளோடு. அதை விடுத்து, நீங்கள் தேவதூதரைப்போல் இருப்பீர்கள், அங்கு பெண் கொடுப்பதும் இல்லை, கொள்வதுமில்லை என்றுச் சொல்கிறார் நம் தேவன். என்ன செய்ய , நாம் கொடுத்துவைத்தது இவ்வளவு தான்.]

Source of Quran and Hadith verses : http://chittarkottai.com

http://unmaiadiyann.blogspot.com/2007/08/blog-post_2850.html

பின்னூட்டமொன்றை இடுக

Filed under அல்லாஹ், இந்து, இஸ்லாம், கன்னி, குரான், சொர்கம், பெண்கள், முஸ்லீம்

வன்னிய கிறித்தவர்களும்,தலித் கிறித்தவர்களும் இயேசுவை மறுபடியும் சிலுவையில் அறையும் காட்சி.

இந்தியாவெங்கிலும் ஏராளமான இந்து கோவில்கள் பூட்டப்பட்டு பாழடைந்து கிடப்பதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம்.காரணம் என்ன என்று நாம் ஆராய்ந்தால் மேல் சாதிக்காரர்களுக்கும்,கீழ் சாதிக்காரர்களுக்கும் இடையே நடந்த சண்டையால் அந்த கோவிலை பூட்டி இருப்பார்கள்.இந்துக் கோவில்க இப்படி பூட்டப்படுவது ஒரு பெரிய பிரச்சனை இல்லை.

ஏன் என்றால் இந்து கடவுள்களே இந்த சாதிப் பிரிவுகளை உண்டாக்கி இருப்பதால் சாதி சண்டை வரத்தான் செய்யும் ஆனால் இதில் நாம் கவனிங்க வேண்டியது இதே பிரச்சனைகள் கிறிஸ்தவத்தின் பெயரில் அரங்கேறுவதை பார்க்கும் போது தான் இயேசுவை இவர்கள் மறுபடியும் சிலுவையில் அறைந்து அவமானப்படுத்துவதாகவே நினைக்கத்தோன்றுகிறது.

இதில் சண்டையில் ஈடுபட்ட இரண்டு பேறுமே சொல்லப்போனால் கீழ் சாதிகள் தான்.வன்னியன் என்றால் என்ன பாப்பான் என்று நினைப்போ?பாப்பானுங்க்கு முன்னால் எல்லாமே அடிமைகள் தான்.இதை புரிந்து கொள்ளாமல் மற்றவனை கீழ் சாதியாக நினைப்பதை என்ன கொடுமை என்று நினைப்பது?நான் கீழ் சாதியாக இருந்தால் பரவாயில்லை.எனக்கு கீழ ஒரு சாதி இருக்குல்ல என்று அடிமைத்தனத்தில் சுகம் காண்பவர்கள் இருக்கத்தான் செய்கின்றனர்.


ஆனால் இந்து மதத்தில் இருக்கும் போது நீ என்ன சாதியாவோ இருந்துட்டு போ.ஆனால் கிறிஸ்தவத்துக்கும் சாதிக்கு என்ன சம்மந்தம்.இயேசு கிறிஸ்து யூதர்களால் கீழ் சாதிகள் என்று சொல்லப்பட்ட சமாரியர்கள் வாழ்ந்த கிராமத்தில் தங்குவது மட்டும் அல்லாமல் அவர்களை மிகவும் நேசிக்கவும் செய்தார்.http://www.tamilchristians.com/modules.php?name=Bible&bno=43&cho=4 யோவான் நான்காம் அதிகாரத்தில் இந்த சம்பவத்தை நீங்கள் காணலாம்.


அவரிடத்தில் அநேக கிரேக்கர்கள் கூட விரும்பி வந்தனர்.இப்படி இருக்க கிறித்தவத்துக்கும் ,சாதிக்கும் என்ன சம்மந்தம்.

கீழே உள்ள விவிலிய வார்த்தைகளை பாருங்கள்

யூதனென்றும் கிரேக்கனென்றுமில்லை, அடிமையென்றும் சுயாதீனனென்றுமில்லை, ஆணென்றும் பெண்ணென்றுமில்லை; நீங்களெல்லாரும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் ஒன்றாயிருக்கிறீர்கள்.கலாத்தியர் 3:28

அதிலே கிரேக்கனென்றும் யூதனென்றுமில்லை, விருத்தசேதனமுள்ளவனென்றும் விருத்தசேதனமில்லாதவனென்றுமில்லை, புறஜாதியானென்றும் புறதேசத்தானென்றுமில்லை, அடிமையென்றும் சுயாதீனனென்றுமில்லை; கிறிஸ்துவே எல்லாரிலும் எல்லாமுமாயிருக்கிறார். கொலோசெயர் 3:11

யூதனென்றும் கிரேக்கனென்றும் வித்தியாசமே இல்லை; எல்லாருக்குங் கர்த்தரானவர் தம்மைத் தொழுதுகொள்ளுகிற யாவருக்கும் ஐசுவரியசம்பன்னராயிருக்கிறார். ரோமர் 10:12

ஆனால் விவிலியம்(பைபிள்) இப்படிச்சொல்லும் போது தங்களை கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லும் இவர்களை எப்படி தங்களை வன்னிய கிறித்தவர்கள் என்றோ,அல்லது நாடார் கிறித்தவர்கள் என்று அழைத்துக்கொள்ள முடியும்.கண்டிப்பாக முடியாது.அரசாங்க அற்ப உதவி பெற்றுக்கொள்ள தங்களை தலித்துகள் என்ற அடையாளத்தை கழைந்து எரியக்கூட இவர்கள் தயங்கி நின்று தங்களை தலித் கிறித்தவர்கள் என்று அடையாளப்படுத்தக் கூட இவர்கள் வெட்கப்படுவது இல்லை.

ஏன் இந்த மாய்மாலம்.இந்து மதத்தை தூக்கி எரிந்துவிட்டு வந்த இவர்களால் இந்து மதத்தின் அடிப்படைக் கொள்கைகளை ஏன் உதறிவிட்டு வர முடியவில்லை.கிறித்தவ மதத்துக்கு மாறிவிட்டோம் என்று பீத்திக்கொள்ளும் இவர்களால் ஏன் கிறித்தவ மதத்தின் அடிப்படைக்கொள்கைகளை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை.

கிறித்தவ மதத்தில் எல்லா பிரிவுகளிலும் சாதி உண்டா என்பதை யோசித்து பார்க்க வேண்டியது தானே.ஒரு வேளை சாதியை பிடித்து தொங்கும் கிறித்தவப் பிரிவுகளை உதறித்தள்ளி விட்டு வேறு சாதியை காரணம் காட்டாத எத்தனையோ பிரிவுகளுக்கு மாறி போகவேண்டியதுதானே.

தனியாக கோவில் கட்டியதாக சொல்லும் தலித் கிறித்தவர்கள் ஏன் உங்கள் பழைய பிரிவிடத்தில் சென்று குருவானவரை கேட்டீர்கள்.நீங்களே உங்களில் ஒருவரை குருவாக்கி வேறு பிரிவாக அந்த கோவிலை மற்றி இருக்கலாமே.ஆனால் இதை செய்யாமல் ஏன் இப்படி கிறித்துவுக்கு அவமானச்சின்னங்களாக வாழ்கிறீர்கள்.

கடைசியாக

கத்தோலிக்க,சி எஸ் ஐ ,பெந்தேகோஸ்தே திருச்சபை மக்களே நான் கடைசியாக சொல்ல விரும்புவது நீங்களும் உங்கள் திருச்சபைகளும் கிறித்துவுக்கு அடையாளங்களாக வாழ அழைக்கப்பட்டுள்ளீர்கள் என்று மறந்து அவருக்கு அவமானத்தை உண்டாக்குபவர்களாக மாறாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள்.

உங்கள் சபைக்கு வரும் ஏந்த சாதியினரையும் முதலில் அவர்கள் சாதியை மறக்க போதியுங்கள்.அவர்கள் என்ன சாதி என்பதே அவர்கள் மற்ந்து போக செய்யுங்கள்.கிறித்துவின் அன்பில் மட்டும் அவர்கள் இணைந்து கொள்ள செய்யுங்கள்.

இப்படி நீங்கள் செய்ய ஆரம்பித்தால் எத்தனை கைகள் மறைத்தாலும் ஆதவனை மறைக்க முடியாது என்பது போல் எவ்வளவு கோடி பேர் எழுந்து எதிர்த்தாலும் கிறித்துவின் அன்பை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுவதை ஒருவனும் தடுக்க முடியாது.இது நிச்சயம்

1 பின்னூட்டம்

Filed under அல்லாஹ், இந்து, இயேசு, இஸ்லாம், கிறிஸதவம், சாதிகள், முஸ்லீம்