பாலைவனச் சோலை!


பாலைவனச் சோலை!

மெழுகுதிரி வாழ்க்கையிது
உருகியோடி மாய்ந்துவிடும்!
ஒழுக்கநெறி அற்றவராய்
உருக்குலைந்து அலைவோரே!
திருந்தி வாழும் வழியின்றேல்
திரும்ப ஒரு வாழ்வுமுண்டோ?
வருந்தி உம்மை அழைக்கும் -எங்கள்
பெருந்தெய்வக் குரல் கேட்பீர்!

பாலைவன வாழ்க்கைப்போன்ற
பாவமிக்கப் பூமியிலே
சோலைவனக் குளிர்நீராம்
ஜீவத்தண்ணீர் ஊற்றுண்டு!
ஞாலத்திலே வாடும் மாந்தர்
தாகம் தீர்க்கும் மார்க்கமுண்டு!
தேவலோகம் ஏகிச்செல்ல
கோலமிகுப் பாலமுண்டு!

கல்வாரிக் குருசு தரும்
நல்லாயன் பரிசு இது!
இல்லாமற்போகும் மாந்தர்
புல்லான வாழ்க்கையிது
நல்லார்க்கும், வல்லார்க்கும்
இல்லார்க்கும, எல்லார்க்கும்
எல்லையில்லா ஜீவன்தரும்
நல்லவரின் ஈவு இது!

நம்பினோர்க்கு மோட்சமுண்டு
நம்பாதர்க்கோ மோசமுண்டு!
தம்பிரானின் தாள்படிந்தோர்
தங்கலோகம் தடம்பதித்து
பொங்கும் மகிழ் வாழ்வடைவர்
எங்கும் நிறை எம்பிரானின்
மங்காப்புகழ் மகிமை வீட்டில்
தொல்லையிலா வாழ்வடைந்து
எல்லையில்லாக் காலம் வாழ்வார்!!

வருத்தப்பட்டுப் பாரஞ்சுமக்கிறவர்களே! நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன். மத் 11:28

 
Advertisements

பின்னூட்டமொன்றை இடுக

Filed under Uncategorized

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / மாற்று )

Connecting to %s