எலிக்குட்டி இல்லாமல் எப்படி தொடருவது(இது வேற பக்கம் சுட்டதுங்கோ)


எளிமையான கணணி இயக்கத்திற்கு!
நாம் கணிணியை பெரும்பாலும் (mouse) எலிக் குட்டியைப் பிடித்தே இயக்குகிறோம்.  சில பொழுது எலிக்குட்டி வாலை ஆட்டாமல் மெளனித்து விடும். அந்த நேரங்கள் நமக்கு பெரும் சங்கட்டம் தான்.
கீபோர்ட் வழியாக ஓரளவு கணிணியை இயக்கத் தெரிந்துக் கொண்டால் இந்த சங்கடத்திலிருந்து விடுபட்டு விடலாம்.
ஞாபகம் வையுங்கள். கீ போர்ட் என்பது வெறும் டைபிங் மெஷின் மட்டுமல்ல.
கீபோர்டால் கணிணியை எப்படி இயக்குவது? இதோ ஏராளமான வழிகள்.  படியுங்கள் மனதில் பதியுங்கள் உங்கள் கணிணிப் பணியை எளிதாக்கிக் கொள்ளுங்கள்.
ALT+- (ALT+hyphen) Displays the Multiple Document Interface (MDI) child window’s System menu
ALT+ENTER View properties for the selected item
ALT+ESC Cycle through items in the order they were opened
ALT+F4 Close the active item, or quit the active program
ALT+SPACEBAR Display the System menu for the active window
ALT+TAB Switch between open items
ALT+Underlined letter Display the corresponding menu
BACKSPACE View the folder one level up in My Computer or Windows Explorer
CTRL+A Select all
CTRL+B Bold
CTRL+C Copy
CTRL+I Italics
CTRL+O Open an item
CTRL+U Underline
CTRL+V Paste
CTRL+X Cut
CTRL+Z Undo
CTRL+F4 Close the active document
CTRL while dragging Copy selected item
CTRL+SHIFT while dragging Create shortcut to selected iteM
CTRL+RIGHT ARROW Move the insertion point to the beginning of the next word
CTRL+LEFT ARROW Move the insertion point to the beginning of the previous word
CTRL+DOWN ARROW Move the insertion point to the beginning of the next paragraph
CTRL+UP ARROW Move the insertion point to the beginning of the previous paragraph
SHIFT+DELETE Delete selected item permanently without placing the item in the Recycle Bin
ESC Cancel the current task
F1 Displays Help
F2 Rename selected item
F3 Search for a file or folder
F4 Display the Address bar list in My Computer or Windows Explorer
F5 Refresh the active window
F6 Cycle through screen elements in a window or on the desktop
F10 Activate the menu bar in the active program
SHIFT+F10 Display the shortcut menu for the selected item
CTRL+ESC Display the Start menu
SHIFT+CTRL+ESC Launches Task Manager
SHIFT when you insert a CD Prevent the CD from automatically playing
WIN Display or hide the Start menu
WIN+BREAK Display the System Properties dialog box
WIN+D Minimizes all Windows and shows the Desktop
WIN+E Open Windows Explorer
WIN+F Search for a file or folder
WIN+F+CTRL Search for computers
WIN+L Locks the desktop
WIN+M Minimize or restore all windows
WIN+R Open the Run dialog box
WIN+TAB Switch between open items
 
 
சுட்டது இங்கிருந்து:http://tamilmuslim.wordpress.comஅ/
 

பின்னூட்டமொன்றை இடுக

Filed under இஸ்லாம், எலிக்குட்டி, கணிணி இயக்கம், தமிழ் முஸ்லிம்

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s